Niemal 2,5 mln zł na modernizację gospodarki śmieciowej

Nowoczesny i w pełni dostosowany do obecnie obowiązujących przepisów będzie suwalski Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Remont i modernizacja były konieczne, bo w tej chwili pojemniki na odpady znajdują się na niezadaszonej przestrzeni, a lokalizacja PSZOK-u nie ułatwia ruchu pojazdom dostarczającym odpadki i surowce wtórne. Tym bardziej cieszy fakt, że konieczne prace wykonane zostaną dzięki … Czytaj dalej Niemal 2,5 mln zł na modernizację gospodarki śmieciowej