Nowoczesny i w pełni dostosowany do obecnie obowiązujących przepisów będzie suwalski Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Remont i modernizacja były konieczne, bo w tej chwili pojemniki na odpady znajdują się na niezadaszonej przestrzeni, a lokalizacja PSZOK-u nie ułatwia ruchu pojazdom dostarczającym odpadki i surowce wtórne.

Tym bardziej cieszy fakt, że konieczne prace wykonane zostaną dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na ten cel Suwałki otrzymały niemal 2,5 miliona zł, zatem wkład własny według szacunków wynosić będzie nieco ponad milion zł.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych funkcjonuje niemal od siedmiu lat, zatem rozwiązania, które sprawdzały się w momencie jego powstania, dziś są mniej funkcjonalne. Problemem jest usytuowanie wagi samochodowej, kolejna kwestia to brak infrastruktury umożliwiającej prowadzenie działalności edukacyjno-ekologicznej.

Modernizacja PSZOK-u zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz przepisami Unii Europejskiej obejmie budowę nowego ogrodzenia i nowej, zdecydowanie większej wagi najazdowej. Przewidziano także modernizację istniejącego budynku wagowni w celu dostosowania do pełnienia funkcji punktu naprawy przedmiotów, w tym zużytego sprzętu. Powstanie budynek o powierzchni 135 metrów kwadratowych przeznaczony do prowadzenia zajęć szkoleniowo-warsztatowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w planach jest budowa wiaty technologicznej, magazynu kontenerowego do zbierania odpadów niebezpiecznych, jak również budynek stanowiący zaplecze administracyjno-socjalne.

Planowane są także zakupy pojemników, koszy, wyposażenia oraz urządzeń – wózka podnośnikowego ręcznego, rozdrabniacza do gałęzi, wózka paletowego z wagą, samochodu ciężarowego z zabudową hakową, a także uniwersalnej miniładowarki kołowej.

Prace ruszą niebawem, gdyż w tej chwili PGO w Suwałkach jest na etapie zawierania umowy z NFOŚiGW, która zostanie podpisana jeszcze w tym miesiącu. Potem można będzie przystąpić do planowanych działań, których zakończenie przewidywane jest w drugim kwartale przyszłego roku.

1 KOMENTARZ

Dodaj komentarz