Przebieg trasy Via Carpathia nie jest przesądzony. Trwa analiza wariantu przez Raczki, Augustów i Sztabin

Ostateczna decyzja o tym, czy przebieg Via Carpathii zostanie zatwierdzony przez Ełk czy po trasie S8, zapadnie w II kwartale 2023 roku. W tej chwili prowadzone są prace projektowe uwzględniające również wariant przebiegu drogi przez Raczki, Augustów i Korycin. Przypomnijmy, że w grudniu 2020 r. na wniosek przewodniczących klubów Rady Miejskiej i Czesława Renkiewicza, prezydenta … Czytaj dalej Przebieg trasy Via Carpathia nie jest przesądzony. Trwa analiza wariantu przez Raczki, Augustów i Sztabin