Najbliższe szkolenia kandydatów bez złożonej przysięgi wojskowej ruszają 11 maja i 23 czerwca. Jakie korzyści daje służba w Wojskach Obrony Terytorialnej i jak zostać Terytorialsem?

Po pierwsze, Wojska Obrony Terytorialnej umożliwiają połączenie aktywności w życiu cywilnym ze służbą wojskową. Jest to możliwe dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w weekendy. Dodatkową zaletą Terytorialnej Służby Wojskowej jest wspieranie indywidualnych predyspozycji, talentów i zainteresowań żołnierzy.  Szer. Jolanta Pietrasz z 1 PBOT opowiada o tym, jak w jej przypadku wiedza ze szkoleń poszerza tę zdobywaną na studiach:

„Dowiedziałam się, że będąc w WOT także mogę studiować – więc to idealne rozwiązanie. Chciałabym tutaj nauczyć się medycyny taktycznej, ponieważ studiuję ratownictwo medyczne”.

Co istotne, Terytorialna Służba Wojskowa pełniona jest w pobliżu miejsca zamieszkania. Rekrutacja prowadzona jest do pododdziałów zlokalizowanych w Białymstoku, Suwałkach, Łomży i Hajnówce.

Sami ochotnicy podkreślają fakt, iż na zainteresowanie służbą wpływ mają innowacyjne metody i narzędzia szkoleniowe stosowane w WOT. Nowym podejściem jest wykorzystanie potencjału byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz funkcjonariuszy jednostek antyterrorystycznych. Terytorialsi szkoleni są przez instruktorów, którzy mają za sobą doświadczenie bojowe.

System szkolenia nastawiony jest na nauczanie praktycznych umiejętności niezbędnych nie tylko na współczesnym polu walki, ale przydatnych też w codziennym życiu i pracy, jak np. udzielanie pierwszej pomocy czy kursy operatorów maszyn.

Do szkolenia wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt (jak choćby interaktywna strzelnica kontenerowa) oraz technologie IT: aplikacja #OTrening czy platforma e-learningowa.

Żołnierze mogą też rozwijać się pod kątem kariery wojskowej. Od listopada prowadzone są kursy oficerskie dla przyszłych dowódców plutonów lekkiej piechoty. Terytorialsi marzący o zawodowej służbie wojskowej po 3 latach służby w WOT zyskają pierwszeństwo w naborze.

Jak zostać Terytorialsem? Kandydat do WOT musi posiadać obywatelstwo polskie,  mieć ukończone 18 lat, być zdrowy psychicznie i fizycznie. Nie może być karany oraz pełnić innego rodzaju służby wojskowej. Wniosek o powołanie do TSW można pobrać ze strony internetowej www.terytorialsi.mil.pl. Witryna została zaprojektowana z myślą o kandydatach. Proces rekrutacji opisany jest prosto i czytelnie. Dzięki stronie www można też ustalić adres najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień, która odpowiada za procedurę naboru.

Ochotnicy przechodzą jedno z dwóch rodzajów szkoleń wstępnych: dla kandydatów, którzy nie byli w wojsku (16 dni) oraz dla żołnierzy z rezerwy (8 dni).

„Szesnastka” ma charakter wprowadzający w szereg obszarów, które będą rozwijane w późniejszych etapach szkolenia, m.in. szkolenie strzeleckie, przygotowanie do działania na polu walki, terenoznawstwo, elementy SERE (działania w izolacji) i podstawy TCCC (taktyczno-bojowa opieka nad poszkodowanym). Pierwszym poważnym sprawdzianem efektów szkolenia jest pętla taktyczna obejmująca zagadnienia z zakresu całego szkolenia podstawowego, wymagająca wykazania się wiedzą i umiejętnościami praktycznymi, przygotowaniem fizycznym i mentalnym. Ostatni dzień szkolenia to złożenie przysięgi wojskowej.

W szkoleniu wyrównawczym biorą udział żołnierze rezerwy, dlatego trwa ono 8 dni.

Terminy najbliższych szkoleń: podstawowe: 11.05 – 26.05 oraz 23.06 – 8.07; wyrównawcze: 19.05 – 26.05 oraz 1.07 – 8.07.

Fot. DWOT

Leave a Reply