Polska to atrakcyjny kraj do podjęcia zatrudnienia dla niektórych obcokrajowców. Wciąż rośnie liczba cudzoziemców, którzy pracują lub prowadzą działalność gospodarczą w naszym kraju. Przez ostatnie cztery miesiące przybyło ich prawie 54 tys., co stanowi wzrost o 27 proc. Ten zagraniczny zastrzyk siły roboczej również jest bardzo widoczny w naszym regionie.

Dane statystyczne z 30 kwietnia 2018 r., wskazują, że do ubezpieczeń w ZUS zgłoszono już łącznie ponad 440 tys. obcokrajowców. W województwie podlaskim jest ich prawie 9 tys. Największą grupą cudzoziemców zarówno w Polsce jaki i w naszym województwie wciąż są obywatele Ukrainy. Jest ich na terenie całego kraju ponad 360 tys., z czego prawie 4 tys. pracuje na Podlasiu. Kolejna ale już mniej liczna grupa to Białorusini – z 27,5 tys. 3,5 tys. podlega ubezpieczeniu w białostockim ZUS. Nasze województwo jest atrakcyjne na obywateli przyjeżdzających ze wschodu. Oprócz wspomnianych mieszkańców Ukrainy i Białorusi jest również 210 legalnie pracujący Rosjan, oraz 132 Litwinów. Wzrost liczby oficjalnie pracujących cudzoziemców najbardziej widoczny jest na przykładzie tych dwóch pierwszych narodowości. Pod koniec 2016 roku obywateli Ukrainy było prawie 1,5 tys., a pod koniec 2017 roku 3 tys. Aktualna liczba osób legitymujących się tym paszportem to wzrost o 160 proc. w stosunku do 2016 roku. Podobnie wygląda sytuacja ze społecznością narodowości białoruskiej. Ich liczba z 1,4 tys. zwiększyła się obecnie do 3,5 tys. To wzrost o 140 proc.

Na terenie działania Oddziału ZUS w Białymstoku stan liczebny cudzoziemców ma tendencję zwyżkową. Od 2016 roku ich suma wzrosła ponad dwukrotnie. O ile jedynie Rosjan ubyło to pozostała liczba zatrudnionych mieszkańców ściany wschodniej rośnie lub utrzymuje się na podobnym poziomie. Ze 171 różnych narodowości, podlaski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obsłużył 83 rodzaje nacji.

Ubezpieczenie w Polsce daje wiele uprawnień i przywilejów. Nasi wschodni sąsiedzi doskonale już o tym wiedzą, jak również o tym, że w przyszłości za przepracowane lata w naszym kraju mogą oczekiwać świadczenia emerytalnego. W państwach, zgodnie z zasadami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego można łączyć okresy zatrudnienia. Można też starać się o emeryturę w każdym z państw osobno, o ile spełnia się warunki wymagane w ustawodawstwach tych państw, gdyż każde z nich określa je samodzielnie. W przypadku braku umowy bilateralnej obywatele tych krajów otrzymają po spełnieniu warunków odrębne świadczenia.

Cudzoziemcy ubezpieczeni na terenie województwa podlaskiego wg obywatelstwa: ukraińskie – 3 808, białoruskie – 3 485, rosyjskie – 210, litewskie – 132.

Mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego:

 

Leave a Reply