Platforma Obywatelska, .Nowoczesna, środowiska lewicowe, organizacje pozarządowe oraz lokalni społecznicy porozumieli się na szczeblu lokalnym i wyłonili spośród siebie osobę, która zagwarantuje powrót Augustowa na należne mu miejsce. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej na burmistrza Augustowa jest Adam Sieńko. Został on oficjalnie przedstawiony podczas niedzielnej (26 sierpnia) konferencji.

Adam Sieńko urodził się i wychował w Augustowie. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcego im. G. Piramowicza. Ma wykształcenie wyższe i tytuł doktora nauk leśnych. Pracował jako dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ma kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w Lasach Państwowych. Był zastępcą burmistrza. Jestem autorem i realizatorem wielu projektów sfinansowanych ze środków krajowych i zagranicznych. W swoim dorobku posiada liczne publikacje. Od ponad 30 lat jest żonaty. Ma czworo dzieci, wszystkie mają wykształcenie wyższe i są samodzielne. Troje z nich ma założone rodziny. Jak przekonuje, może teraz całkowicie poświęcić się pracy na rzecz mieszkańców Augustowa.

– Miasto jest zarządzane przez ludzi niekompetentnych, niezdolnych do wspólnej pracy na rzecz miasta i mieszkańców Augustowa – powiedział podczas konferencji Adam Sieńko. – Augustów przestał się rozwijać, nie korzysta ze środków krajowych i europejskich, popada w stagnację. Tracimy walory gospodarcze, turystyczne i uzdrowiskowe. Warunki życia mieszkańców uległy pogorszeniu. Infrastruktura pod względem ilości i jakości znacząco odbiega od infrastruktury sąsiednich miast. Utraciliśmy pozycję lidera rozwoju i turystyki w regionie – dodał.

Sieńko podczas spotkania zaprezentował też swoją drużynę. Z okręgu wyborczego nr 1 do Rady Miasta Augustów kandyduje Izabela Piasecka, zastępca burmistrza Augustowa w latach 2012-2014. „Jedynką” w okręgu wyborczym nr 2 jest jednocześnie kandydat na burmistrza – Adam Sieńko. Okręg wyborczy nr 3 otwierać będzie Leszek Cieślik, doświadczony samorządowiec, wieloletni burmistrz Augustowa, były poseł. Z okręgu wyborczego nr 4 startować będzie Marek Sznejder, wieloletni nauczyciel i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Augustowie, który swoje doświadczenie zdobyte na polu oświaty chciałby wykorzystać i poświęcić pracy dla miasta.

Nr 1 do rady powiatu to Joanna Lisek, która debiutuje w roli kandydatki do powiatu, ale ostatnie 20 lat spędziła w samorządzie miejskim, była przewodniczącą rady. Jest też wieloletnią dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie. O mandat radnego wojewódzkiego ubiega się z kolei Jerzy Demiańczuk, wieloletni doświadczony samorządowiec, były zastępca burmistrza, obecnie przedsiębiorca.

Główne założenia programu wyborczego Koalicji to: Rozwój gospodarczy, Turystyka, Uzdrowisko, Oświata, Sport, Drogi, Funkcjonowanie Urzędu Miasta, Polityka senioralna, Czysty Augustów – czyste powietrze.

Rozwój gospodarczy

Pozyskiwanie środków krajowych i europejskich jest podstawą zwielokrotnienia środków własnych przeznaczonych na rozwój miasta. Nie ma rozwoju przy korzystaniu wyłącznie ze środków miasta. Rada Gospodarcza reprezentująca augustowskich przedsiębiorców przy współpracy burmistrza i Rady Miasta opracuje pakiet przedsiębiorcy, w którym określi m.in. przeznaczenie części podatków na promocję i udział w targach miejscowych podmiotów gospodarczych oraz ulgi za zatrudnianie nowych pracowników.

Turystyka

Augustów ma walory turystyczne, które znowu muszą być wykorzystane. Docenienie znaczenia promocji i propagowania walorów przyrodniczych jest warunkiem rozwoju turystyki. Tworzenie infrastruktury turystycznej wzmocni naturalne atuty Augustowa. Nie może powtórzyć się sytuacja, kiedy kąpieliska i plaże są udostępniane przez jeden miesiąc w sezonie. Dworce będą wizytówką miasta, a nie powodem do wstydu.

Uzdrowisko

Status uzdrowiska był i jest szansą na rozwój miasta. Należy pilnie zakończyć działania dotyczące eksploatacji borowin. Wspólne działania i promocja miasta i zakładów uzdrowiskowych jest niezbędna dla osiągnięcia korzyści miasta Augustowa.

Oświata

Skończyć należy z polityką oszczędzania na oświacie kosztem dzieci i młodzieży szkolnej oraz nauczycieli. Miasto musi zwiększyć dofinansowanie oświaty w celu zmniejszenia liczby uczniów w klasach i ograniczenia zwolnień wśród nauczycieli. Nie dla likwidacji szkół, a tak dla racjonalnego wykorzystania budynków szkolnych.

Sport

Wspólnie z Radą Miasta należy znacząco zwiększyć dofinansowanie Klubów i Stowarzyszeń sportowych. Nie da się zapewnić rozwoju sportu i objęcia jak największej liczby młodzieży zajęciami sportowymi przy dotychczasowym finansowaniu. Dla przykładu AKS Sparta, klub z 70-letnią tradycją, otrzymuje dofinansowanie w tej samej wysokości co w 2003 roku.

Drogi

Budowa dróg w granicach miasta nie może odbywać się kosztem pieniędzy mieszkańców i bez pełnej infrastruktury kanalizacyjnej i oświetleniowej. Należy skończyć z drogami ograniczonymi wyłącznie do samej nawierzchni asfaltowej.

Funkcjonowanie Urzędu Miasta

Urząd Miasta to będzie urząd otwarty na potrzeby mieszkańców, funkcjonujący z poszanowaniem obywateli miasta i przyjezdnych. Urząd muszą tworzyć pracownicy kompetentni i odpowiedzialni za swoje działania.

Polityka senioralna

Nie można zapominać o seniorach. Augustowski pakiet seniora zawierać będzie między innymi zabiegi rehabilitacyjne w augustowskich sanatoriach.

Czysty Augustów – czyste powietrze

Jak cię widzą tak cię piszą. Wizerunek Augustowa wymaga zdecydowanej poprawy. Czyste ulice, place, bulwary, plaże itp. to powinien być normalny widok. Czyste powietrze było atutem Augustowa, kiedy miasto zostało letnią stolicą Polski. Aby tak było dalej, zdecydowanie należy zmienić sposób ogrzewania budynków. Spółka miejska, gazyfikacja i ekologiczne kotły to rozwiązanie, które to zapewnią. Rolą miasta jest dofinansowanie właścicieli budynków przy zmianach sposobu ogrzewania.

Leave a Reply