W poniedziałek, 5 listopada odbyła się Międzyszkolna Gra Miejska „100 Lat Niepodległej”. Była to wspaniała lekcja historii, którą rozpoczęto na Placu Marii Konopnickiej od odśpiewania „Roty”, a zakończono uroczystym wykonaniem „Mazurka Dąbrowskiego” w Muzeum Okręgowym – miejscu szczególnie związanym z niepodległością naszego miasta.

Autor: Anna Gawlińska

W grze wzięli udział uczniowie wraz z nauczycielami ze wszystkich publicznych suwalskich szkół podstawowych, czyli: SP 2, SP 4, SP 5, SP 6, SP 7, SP 9, SP 10, SP 11. Organizatorem Gry był Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach pod opieką Anny Gawlińskiej oraz Szczep harcerski „Zorza”, z odkrywcą Samuelem Salamonem na czele. Gra polegała na wykonaniu dziewięciu zadań w ośmiu lokacjach, rozmieszczonych na terenie Suwałk. Do przejścia było około 12 kilometrów.

W poszczególnych punktach gry patrole musiały wykazać się znajomością biografii takich postaci związanych z historią naszego kraju lub miasta, jak: Józef Piłsudski, Alfred Wierusz-Kowalski, Maria Konopnicka, Teofil Noniewicz, Emil Młynarski, Aleksandra Kujałowicz, gen. bryg. pil. Witold Urbanowicz, Tadeusz Kościuszko. Poza tym młodzież miała wykonać zadania: namalować plakat o Niepodległej Polsce, napisać wiersz o miłości do Ojczyzny, wymienić jak najwięcej miejsc w Suwałkach związanych z historią, przeprowadzić walkę na miecze, przekazać informację alfabetem Morse’a, opatrzyć ranną, zaśpiewać piosenkę lub pieśń patriotyczną, przejść ćwiczenia przygotowujące do pilotażu. Było też zadanie bonusowe: rozpoznać wydarzenia z życia i kapłanów związanych z walką o niepodległość Polski. Wszystkie patrole wykonały podjęte zadania.

Grę objął Honorowym Patronatem Prezydent Miasta Suwałk. Współpracowało przy jej organizacji Muzeum Okręgowe.

Fot. Uczestnicy

Dodaj komentarz