W Suwałkach przybywa terenów zielonych. Kolejnym miejscem wspólnego wypoczynku, spędzania czasu będzie blisko 2-hektarowy park u zbiegu ul. Świerkowej i Nowomiejskiej. Miasto ogłosiło w piątek, 2 sierpnia konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji tego miejsca.

Zgłoszenia i koncepcje będą przyjmowane do 20 sierpnia. Zwycięski projekt otrzyma 5 tys. zł nagrody oraz zaproszenie do opracowania dokumentacji budowlanej. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 6 grudnia 2019 roku.

Ważne, aby koncepcja architektoniczna uwzględniła koszt budowy parku na poziomie 3,7 mln zł. Miejsce będzie służyło nie tylko wypoczynkowi, ale i organizacji imprez. Park ma być też wyposażony w automatyczny system nawadniania.

Harmonogram konkursu:

  • Nadsyłanie pytań w sprawie warunków dopuszczenia do udziału w konkursie do 12.08.2019 r.
  • Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do 20.08.2019 r.
  • Składanie prac konkursowych do 31.10.2019 r.
  • Zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego wszystkich prac konkursowych od 04.11.2019 r.
  • Zebranie opinii mieszkańców miasta nt. zaproponowanych rozwiązań (uwagi przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: agp@um.suwalki.pl) do 30.11.2019 r.
  • Ogłoszenie wyników konkursu 06.12.2019 r. o godz. 13:00

Więcej informacji o konkursie na stronie UM w Suwałkach/

Dodaj komentarz