W poniedziałek, 14 października rozpoczęło się głosowanie na projekty zgłoszone przez suwalczan w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. Swoje głosy mieszkańcy miasta będą mogli oddawać do końca miesiąca.

Głosować można za pośrednictwem papierowego formularza (do znalezienia w portierni Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach; wypełnioną kartę należy wrzucić do jednej z urn ustawionej w holu Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1, od poniedziałku do piątku, od godz. 7.30 do 19.00 lub w aquaparku przy ul. Jana Pawła II 7, codziennie, w godz. 6.00 – 22.00) i w formie elektronicznej na stronie internetowej budzetobywatelski.suwalki.eu.

Projekty do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 zgłaszali mieszkańcy. Łącznie do wydania jest 2,6 mln zł: 2 mln zł na duże projekty o wartości od 100 do 800 tys. zł, 0,5 mln zł na projekty małe do 100 tys. zł oraz 0,1 mln zł na projekty kulturalne lub społeczne o wartości do 20 tys. zł.

Zgłoszone propozycje zweryfikował Zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego i zdecydował o umieszczeniu na karcie do głosowania 6 projektów inwestycyjnych „dużych”, 11 projektów inwestycyjnych „małych” oraz 7 projektów „kulturalnych lub społecznych”.

Głosowanie odbywa się poprzez wybranie maksymalnie jednego projektu z każdej grupy projektów, łącznie trzech projektów z listy.

Lista projektów

I. Projekty duże o wartości od 100 tys. zł do 800 tys. zł:

1. MODERNIZACJA SZATNI I ŁAZIENEK PRZY BASENIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W SUWAŁKACH
Projekt zakłada modernizację zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach ul. Antoniewicza 5. Przewiduje się przebudowę instalacji wodo – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji elektrycznej, tynków, posadzek, dostawę i montaż szafek basenowych
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 800 000 zł.
Mapa – lokalizacja projektu

2. PRZEBUDOWA ULICY LUDWIKA MICHAŁA PACA W SUWAŁKACH
Projekt zakłada przebudowę ulicy Ludwika Michała Paca w Suwałkach od skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej do skrzyżowania z ulicą Alfreda Wierusza – Kowalskiego. Przebudową zostaną objęte istniejące trawniki, zjazdy, chodniki, ścieżka rowerowa, miejsca parkingowe oraz oświetlenie.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 800 000 zł.
Mapa – lokalizacja projektu

3. UPORZĄDKOWANIE TERENU ORAZ BUDOWA PARKINGÓW I ZATOKI AUTOBUSOWEJ MPK W CENTRUM OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH NA OSIEDLU PÓŁNOC W SUWAŁKACH
Projekt zakłada budowę pętli do nawrotów autobusów MPK, budowę zatoczek parkingowych, odwodnienia oraz lamp oświetleniowych.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 795 000 zł.
Mapa – lokalizacja projektu 

Projekt warunkowo zostaje umieszczony na karcie do głosowania. Wnioskodawcy złożyli projekt na teren który ma być przekazany na rzecz Miasta Suwałki. Zdecydowano , że z uwagi na przeciągającą się procedurę przekazania terenu pod projekt warunkowo zostaje on umieszczony na karcie do głosowania. Działka jest w trakcie podziału. Przekazanie działki będzie warunkiem decydującym o ostatecznym przyjęciu projektu do realizacji w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku. W przypadku, gdyby działka nie została przekazana projekt nie będzie mógł być zrealizowany.

4. UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DOJAZDOWEJ DO GARAŻY PRZY ULICY ARMII KRAJOWEJ W SUWAŁKACH
Projekt zakłada utwardzenie kostką betonową dojazdu do garaży leżących równolegle do ul. Armii Krajowej wraz z oświetleniem terenu.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 600 000 zł.
Mapa – lokalizacja projektu 

5. NAJWIĘKSZA STREFA URWISA W SUWAŁKACH (PRZY ŁAŹNI NA BULWARACH)
Projekt obejmuje budowę placu zabaw w bliskim sąsiedztwie zrewitalizowanej łaźni na bulwarach. Przewiduje się zabawki zarówno dla młodszych jak i starszych dzieci z ławkami, śmietniczkami, bezpieczną nawierzchnią, ogrodzeniem.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 800 000 zł.
Mapa – lokalizacja projektu 

6. ZAKUP I MONTAŻ HALI PNEUMATYCZNEJ NA BOISKU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W SUWAŁKACH
Projekt zakłada zakup i montaż hali pneumatycznej z pełną infrastrukturą towarzyszącą na boisku ze sztuczną nawierzchnią oraz zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 800 000,00zł
Mapa – lokalizacja projektu 

II. Projekty małe o wartości do 100 tys. zł:

1. MIEJSKIE ŁAWKI SOLARNE
Projekt zakłada ustawienie w czterech lokalizacjach ławek solarnych umożliwiających ładowanie urządzeń mobilnych przez USB lub metodą indukcyjną.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 100 000 zł.
Zdjęcie poglądowe ławki solarnej

2. SPORTOWO NAD ZALEWEM ARKADIA – SIŁOWNIA DLA DZIECI
Projekt zakłada budowę siłowni plenerowej dla dzieci jako uzupełnienie terenu rekreacyjnego nad Zalewem Arkadia
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 100 000 zł.
Mapa – lokalizacja projektu

3. RADOSNA SZKOŁA (SP NR 6 UL. SEJNEŃSKA)
Projekt zakłada dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 ul. Sejneńska 12 w Suwałkach
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 100 000 zł.
Mapa – lokalizacja projektu 

4. KĄCIK URWISÓW MAŁYCH I DUŻYCH
Projekt zakłada dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Daszyńskiego 10 w Suwałkach
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 100 000 zł.
Mapa – lokalizacja projektu

5. SŁONECZNE PARKINGI SPORTOWA
Projekt zakłada budowę dodatkowych miejsc parkingowych ogólnodostępnych przy ul. Sportowej w Suwałkach w okolicy osiedla „Słoneczne Tarasy”.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 100 000 zł.
Mapa – lokalizacja projektu

6. SERCE NA MAPIE SUWAŁK
Projekt zakłada rozmieszczenie w 8 punktach miasta około 8 defibrylatorów automatycznych AED. Projekt zakład przeszkolenie mieszańców z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy oraz użycia defibrylatorów automatycznych AED.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 100 000 zł.

7. BOISKO WIELOFUNKCYJNE I POPRAWA ESTETYKI OSIEDLA WITOSA W SUWAŁKACH (UL. WITOSA 4A)
Projekt zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 890×723 cm z ogrodzeniem 4m z nawierzchnią trawiastą, ławeczkami, śmietniczką oraz ogrodzenia gniazda śmietnikowego. Przewiduje również ustawienie znaków na ul. Witosa „Kierowco zwolnij” strefa przedszkolna.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 100 000 zł.
Mapa – lokalizacja projektu 

8. ROZBUDOWA – ALEJA NA OSIEDLA HAŃCZA – SKUTECZNA WALKA ZE SMOGIEM I BUDOWA TERENÓW REKREACYJNYCH (PAS TERENU ZA UL. GOŁDAPSKĄ, GIŻYCKĄ , OLECKĄ PRZED ULICAMI NOWOSĄDECKĄ I ŁÓDZKĄ)
Projekt zakłada kontynuację budowy Alei na Osiedlu Hańcza, rozpoczętej w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2018r. Obejmuje: uporządkowanie istniejącego terenu, wykonanie utwardzonej alei spacerowej, ustawienie ławek i koszy na śmieci, ustawienie urządzeń siłowni zewnętrznej, trampoliny, zakup i posadzenie drzew.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 99 550 zł
Mapa – lokalizacja projektu

9. UTWARDZENIE NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ NA UL. DĄBRÓWKA W SUWAŁKACH
Projekt zakłada wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Dąbrówka w Suwałkach wraz z wykonaniem wyrównania pobocza żwirowego od skrzyżowania dróg przy posesji budynku nr 4 do posesji przy budynku nr 4B. Istniejąca zniszczona nawierzchnia żwirowa zostanie wymieniona i utwardzona, przez co poprawi się komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 100 000 zł.
Mapa – lokalizacja projektu

10. PIERWSZORZĘDNY DOJAZD DO SIEDEMNASTKI (UL. 1 MAJA 17)
Projekt zakłada budowę nawierzchni stanowiącej dojazd do bloków przy ul.1 Maja nr 17, 17A, 17B.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 100 000 zł.
Mapa – lokalizacja projektu 

11. REMONT SCHODÓW PRZY ULICY POLNEJ – BULWARY NAD CZARNĄ HAŃCZĄ
Projekt zakłada zburzenie istniejących schodów betonowych i wykonanie ich na nowo wraz z balustradami.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 100 000 zł.
Mapa – lokalizacja projektu 

III. Projekty kulturalne lub społeczne o wartości do 20 tys. zł:

1. SUWALSKI FAN CLUB BLUESA 2020
Projekt zakłada propagowanie muzyki bluesowej poprzez organizację zajęć edukacyjnych dla młodzieży oraz cykl koncertów zespołów muzycznych, jak również uczczenie Polskiego Dnia Bluesa oraz organizację koncertu z ogólnopolskim kwartalnikiem „Twój Blues”.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

2. CANTATA NA 300-LECIE SUWAŁK
Projekt zakłada skomponowanie i wykonanie w roku 2020 „Cantaty o Suwałkach” która będzie nawiązywała do historii miasta, jego wielokulturowości oraz folkloru.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

3. DNI KULTURY JAPOŃSKIEJ
Projekt zakłada zorganizowanie pikniku rodzinnego w celu przedstawienia kultury Japonii. W ramach imprezy zaplanowano: warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty językowe w tym kaligrafia japońska, warsztaty ubiorów japońskich, judo, karate i aikido, sushi z degustacją.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

4. PAMIĘTAJCIE O OGRODACH
Projekt zakłada zorganizowanie koncertu poezji śpiewanej, spotkań z literatami, pogadanki o historii suwalskich ogrodów działkowych i ogródków, gawędy i przypowieści o suwalskiej przyrodzie w gwarze i ludowej tradycji.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

5. II SPOTKANIE – MANHATTAN ZAPRASZA
Projekt ma na celu zorganizowanie wspólnego spotkania integracyjnego mieszkańców osiedla. Zakłada udział dzieci i młodzieży między innymi w zabawie na dmuchanych zjeżdżalniach, malowaniu twarzy. Uczestnicy spotkania będą mogli skorzystać z poczęstunku, a wieczorem posłuchać muzyki. Organizowanie tego typu spotkań na pewno sprzyja integracji społeczności lokalnej.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

6. „TACY SAMI, A ŚCIANA MIĘDZY NAMI … – BAJKOWY SPOSÓB NA INTEGRACJĘ”
Projekt zakłada zorganizowanie wydarzenia o charakterze integracyjnym i edukacyjnym dla mieszkańców Suwałk. Podczas pikniku przewidziano zabawy integracyjne, strefę kulinarną oraz strefę poznania – zobacz mnie moimi oczami.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 19 700 zł.

7. PIKNIK OLIMPIJSKI
Projekt zakłada zorganizowanie na stadionie lekkoatletycznym wydarzenia w formie pikniku, którego głównym celem jest promocja zdrowego trybu życia oraz zasad zdrowego żywienia. Głównym elementami będą: gry, zabawy, strefa zdrowego żywienia, edukacja zdrowotna, konsultacje z dietetykami, kucharzami i trenerami personalnymi, a także spotkania ze znanymi sportowcami – polskimi olimpijczycy.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł

W przypadku głosowania osoby małoletniej, wymagana jest zgoda opiekuna prawnego.

Zwycięskie projekty poznamy 25 listopada 2019 r. Do realizacji zostaną zakwalifikowane pomysły, które w danej grupie uzyskały największą liczbę głosów.

Leave a Reply