Centrum Mechatroniczne, Laboratorium do Produkcji i Przetwórstwa Surowców Rolniczych, czy powstająca właśnie Hamownia to nowoczesne pracownie, z których już korzystają (lub wkrótce skorzystają) studenci PWSZ.

Przy parkingach PWSZ w Suwałkach powstaje właśnie nowy obiekt. To warta niemal 300 tysięcy złotych nowoczesna hamownia, czyli stacjonarne stanowisko pomiarowe, które pozwala pozyskać niezbędne dane do wyznaczania charakterystyki osiągów silnika (moment obrotowy, zużycie paliwa, prędkość obrotowa, napięcie i natężenie prądu, itp.). W tym obiekcie będą kształcić się studenci transportu.

Nowoczesne, w pełni wyposażone Centrum Mechatroniczne pomoże natomiast studentom Zarządzania i Inżynierii Produkcji. W czterech, sąsiadujących ze sobą  pracowniach znalazły się jedne z najnowocześniejszych sprzętów z zakresu pneumatyki, elektrotechniki, czy sterowania numerycznego w Polsce. Wszystko to pozwoli studentom poznać praktyczną odsłonę mechatroniki oraz sprzęt, na którym bazują obecnie najnowocześniejsze firmy na rynku.

Studenci nowego kierunku, czyli Produkcji i Przetwórstwa Surowców Rolniczych, również wzbogacili się o nowoczesny sprzęt – do oceny jakości żywności (m. in. conduktometr, ph metry, łaźnie wodne).

Wszystkie nowe pracownie (do których doliczyć trzeba jeszcze Laboratorium Mikroskopowe, oraz Komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem) to koszt niemal 4 milionów złotych. Powstanie hamowni jest ostatnim elementem realizacji projektu „Kształcimy zawodowo”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Fot. PWSZ w Suwałkach

Leave a Reply