Osoby objęte obowiązkową kwarantanną, po przekroczeniu granicy, mogą ubiegać się o świadczenia chorobowe. Aby je uzyskać, należy złożyć specjalne oświadczenie – w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny.

Osoba, która przekracza granicę państwową, ma obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny, która trwa 14 dni. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia taka osoba może ubiegać się o świadczenia z tytułu choroby.

– Aby je uzyskać, należy złożyć oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny. Jego wzór jest dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego. Wzór oświadczenia można znaleźć również na naszej stronie – poniżej artykułu.

Takie oświadczenie pracownik lub zleceniobiorca składa do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.

– Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie może być także przekazane przez internet – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych – wyjaśnia rzeczniczka.

– Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, to płatnik składek, czyli pracodawca w ciągu 7 dni przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do Zakładu. Może to zrobić za pośrednictwem PUE ZUS – dodaje Krupicka.

Płatnik składek, który wypłaca zasiłki lub ZUS może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.

Należy pamiętać, że jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu osoby, która jest na kwarantannie z obowiązku jej odbywania, osoba ta powinna o tym poinformować wypłacającego świadczenie chorobowe (np. pracodawcę, zleceniodawcę albo ZUS).

Osoby, które powracają z zagranicy i są objęte obowiązkową kwarantanną nabywają prawo do świadczenia chorobowego na ogólnych zasadach. W tej sytuacji zleceniobiorcy oraz przedsiębiorcy muszą mieć opłaconą składkę chorobową, która jest dobrowolna.

Wzór oświadczenia: Oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny

Leave a Reply