W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Urząd Miejski w Suwałkach i instytucje miejskie od poniedziałku, 16 marca wprowadzają ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów. Znacząco ogranicza się działalność Urzędu i instytucji, a mieszkańcy załatwiający swoje sprawy będą musieli liczyć się z utrudnieniami i ograniczeniem bezpośredniego dostępu do urzędnika oraz zastosowania odmiennych od dotychczasowych procedur załatwiania spraw.

Wykaz wydziałów Urzędu Miejskiego w Suwałkach zamkniętych do bezpośredniego dostępu (obsługa w tych wydziałach nie będzie przyjmowała interesantów) załatwiające sprawy wyłącznie korespondencyjnie, telefonicznie lub środkami łączności elektronicznej:
·      Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej (tel.87 562 81 84), agp@um.suwalki.pl
·      Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (tel.87 562 81 43), geo@um.suwalki.pl
·      Wydział Podatków i Opłat (tel.87 562 82 52), po@um.suwalki.pl
·      Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (tel.87 562 82 07), osgk@um.suwalki.pl
·      Wydział Oświaty i Wychowania (tel.87 563 57 18), ows@um.suwalki.pl
·      Wydział Spraw Obywatelskich (87 562 81 23), wso@um.suwalki.pl – działalność gospodarcza
·      Wydział Kultury i Sportu (tel. 87 563 56 12), ktp@um.suwalki.pl
·      Biuro Konserwatora Zabytków (tel. 87 563 56 15), mkz@um.suwalki.pl
·      Miejski Rzecznik Konsumentów (tel. 87 562 82 08), mrzk@um.suwalki.pl
·      Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych (tel. 87 562 82 01), aszyszko@um.suwalki.pl

Wykaz wydziałów Urzędu warunkowo obsługujących interesantów (tylko w sytuacjach wyższej konieczności):
·      Urząd Stanu Cywilnego (tel. 87 562 80 16), usc@um.suwalki.pl – rejestracja zgonów i urodzeń po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu i godzin, śluby tylko planowe z ograniczeniem liczebności gości do max. 8 osób.
·      Wydział Spraw Obywatelskich (tel.87 562 81 23), wso@um.suwalki.pl – np. dowody osobiste i ewidencja ludności.
·      Wydział Komunikacji (tel.87 562 80 49), wk@um.suwalki.pl – np. rejestracja pojazdów, wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.
·      Wydział Spraw Społecznych (tel.87 563 56 02), zps@um.suwalki.pl – sprawy opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Większość spraw urzędowych można zrealizować elektronicznie, za pośrednictwem konta e-Puap. Pod adresem https://um.suwalki.pl/urzad-miejski,66 znajdują się informacje o elektronicznym sposobie załatwianie spraw urzędowych (wykaz 171 usług).

Pod linkiem http://tel.um.suwalki.pl/index.php można znaleźć numery bezpośrednich telefonów służbowych do wszystkich pracowników Urzędu obsługujących interesariuszy.

Dodaj komentarz