Pokaz filmu Summa w Suwałkach
05 IV 2019, Suwałki - Cinema Lumiere; pokaz filmu "Summa" - Andrzej Strumiłło © 2019 Wojciech Otłowski

Zmarł Andrzej Strumiłło, człowiek wielkiego formatu, wielu talentów, olbrzymich zasług: malarz, grafik, rzeźbiarz, fotografik, pisarz i poeta, autor scenografii. To niepowetowana strata dla kultury – i to w wymiarze światowym, polskim, lokalnym.

Bogate życie profesora związane było z twórczymi dokonaniami na rozmaitych polach. Dyplom Akademii Sztuk Pięknych uzyskał w Krakowie, wcześniej studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi pod kierunkiem Władysława Strzemińskiego.

Dzięki podjęciu współpracy z Polską Izbą Handlową polegającej na projektowaniu pawilonów wystawienniczych, odbył liczne podróże, głównie na wschód. Chiny, Indie, Nepal, Japonia i Tajlandia uwiecznił w swoich rysunkach, artystycznych fotografiach. Dzielił się tymi doświadczeniami artystycznymi za pośrednictwem albumów, publikacji łączących obraz i poetyckie refleksje.

Suwalszczyzna ma to niebywałe szczęście, że po zakończeniu pracy w charakterze kierownika pracowni artystycznej Sekretariatu Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, profesor Strumiłło zamieszkał w Maćkowej Rudzie nad Czarną Hańczą. Jak wyjaśniał – „stąd jest najbliżej do Wilna”, miasta, w którym przyszedł na świat. Miejsce to stało się centrum ciekawych, cennych inicjatyw kulturalnych. Tu spotykali się artyści, odbywały się międzynarodowe plenery rzeźbiarskie.

Andrzej Strumiłło był laureatem wielu nagród – w 1974 roku otrzymał nagrodę państwową II stopnia, w 2005 – Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W podziękowaniu za jego zasługi dla regionu uhonorowano go tytułami: „Zasłużony dla Miasta Suwałk” (2001 r.) oraz „Honorowy Obywatel Miasta Suwałk” (2002 r.), zaś rok 2017, gdy obchodził swoje dziewięćdziesiąte urodziny, ogłoszony został przez władze wojewódzkie Rokiem Profesora Andrzeja Strumiłły w województwie podlaskim. Liczne spotkania organizowane wówczas były niepowtarzalną okazją, by lepiej poznać mnogość talentów artysty. W grudniu 2008 roku otwarte zostało w Suwałkach Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Andrzeja Strumiłły jako oddział Muzeum Okręgowego w Suwałkach – miejsce spotkań z wielkim artystą oraz prezentacji jego dzieł. Część obiektu przeznaczona była na wystawy czasowe, ale zwiedzający zawsze chętnie wstępowali do sal z pracami profesora.

10 V 2019, Suwałki,  X-lecie Centrum Sztuki Współczesnej – z prawej Andrzej Strumiłło
© 2019 Wojciech Otłowski

Andrzej Strumiłło był człowiekiem o niespożytej energii. Kolejne lata przynosiły mnóstwo nowych pomysłów, inicjatyw twórczych. Wiele osób z czasem ogranicza swą działalność, aktywność – jednak profesor chętnie brał udział w rozmaitych wydarzeniach kulturalnych i artystycznych, był członkiem kapituły nagrody „Włócznia Jaćwingów” i kapituły „Złotego Berła Kultury Polskiej”, a także członkiem Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego. Przyjmował zaproszenia na spotkania, dzielił się wspomnieniami, opowieściami, doświadczeniami. Potrafił zjednać każdego – jego wyjątkowa kultura, błyskotliwy umysł, poczucie humoru, dar opowiadania sprawiały, że każde spotkanie wydawało się zbyt krótkie. I wciąż tworzył.

Do końca aktywny, planujący nowe poczynania, miłośnik koni (w Maćkowej Rudzie miał hodowlę koni arabskich, tym pięknym zwierzętom poświęcił wyjątkowy album) oraz psów; niezwykle utalentowany, a mimo to skromy, człowiek o wielkiej wrażliwości artystycznej – takim go zapamiętamy. Był i pozostanie wzorem dla wszystkich.

Leave a Reply