Decyzją marszałka województwa podlaskiego z kwoty 56 mln zł dla jednostek ochrony zdrowia, walczących z epidemią ponad 8,2 mln zł trafi do medyków z Suwałk i Augustowa.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, kupi m.in. aparat USG do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, defibrylatory, łóżka specjalistyczne, ssaki elektryczne oraz środki ochrony osobistej (kombinezony, maski, ochraniacze na buty). Co więcej, szpital zakupi sprzęt i zaadaptuje pomieszczenia pod centralną sterylizatornię.

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach przeznaczy dofinansowanie m.in. na zakup ambulansu, aparatu USG, respiratorów, aparatów EKG, urządzeń do dezynfekcji/fumigacji pomieszczeń, testów diagnostycznych, łóżek do intensywnej terapii oraz zaadaptuje pomieszczenia laboratorium mikrobiologicznego w celu prowadzenia diagnostyki COVID -19.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach kupi m.in. ambulanse, komory dekontaminacyjne oraz izolacyjne do transportu pacjenta z filtrami, respiratory, defibrylatory i środki ochrony osobistej.

Pieniądze pochodzą z Podlaskiego Pakietu Zdrowotnego, a więc dofinansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na działania związane bezpośrednio z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19.

Dodaj komentarz