Obchodząc tegoroczne święto polskiej myśli konstytucyjnej i wyrażającego się w niej patriotyzmu, mimo trudnych warunków i wielu ograniczeń, których aktualnie doświadczamy, potraktujmy tę rocznicę jako dziejowe zaproszenie do czerpania z odwagi, odpowiedzialności i mądrości twórców Konstytucji 3 Maja, abyśmy mogli jak najlepiej służyć naszą aktywnością, pracą i podejmowanymi decyzjami naszej Ojczyźnie – wolnej i suwerennej Rzeczypospolitej.

Przeczytaj cały list:

Dodaj komentarz