Rekordowa rekrutacja do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach – ponad 650 kandydatów zarejestrowało się w pierwszej turze. To o 100 osób więcej niż w ubiegłym roku.

Największym zainteresowaniem cieszyły się kierunki: na Wydziale Ochrony Zdrowia –  bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, kosmetologia, ratownictwo medyczne oraz logistyka (nowy kierunek w ofercie PWSZ). Na Wydziale Humanistyczno-Ekonomicznym królowały finanse i rachunkowość, a na Wydziale Politechnicznym – transport oraz budownictwo.

Zostały już ogłoszone listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. Od piątku (28 sierpnia) do 7 września kandydaci mają czas na dostarczenie do uczelni niezbędnych dokumentów. Druga tura rekrutacji ruszy 14 września.

1 września rozpocznie się natomiast rekrutacja na studia II stopnia na kierunku pedagogika.

Leave a Reply