Od 21 września rodzice mogą wystąpić o zasiłek opiekuńczy przyznawany jedynie na zasadach ogólnych. W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę lub opiekuna dziennego zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu rodzicowi dziecka do lat ośmiu.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy obowiązywał do 20 września. Mogli z niego skorzystać ubezpieczeni rodzice, którzy sprawowali opiekę nad dziećmi do 8. roku życia w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszczało dziecko. Zasiłek przysługiwał również w sytuacji, gdy nie było możliwości zapewnienia przez te placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania np. gdy lekcje odbywały się w trybie hybrydowym. Dodatkowy zasiłek przysługiwał także w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię. Na tych samych zasadach zasiłek przysługiwał ubezpieczonym rodzicom starszych dzieci z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub potrzebie kształcenia specjalnego. Do zasiłku uprawnieni byli także rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko

– Rodzic ma kilka możliwości skorzystania z opieki nad dzieckiem w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, szkoły, czy przedszkola. Począwszy od tych, które wynikają z kodeksu pracy takich jak urlopy płatne, bezpłatne, na żądanie, czy też 48 godzin opieki nad dzieckiem, po możliwość skorzystania z zasiłku opiekuńczego wypłacanego z ubezpieczenia chorobowego. Aby skorzystać z tego świadczenia ważne są trzy warunki: rodzic musi podlegać ubezpieczeniu chorobowemu, dziecko nie może ukończyć 8 lat, a sytuacja zamknięcia placówki rzeczywiście jest nieprzewidziana. Ważne jest również to by w domu nie było innego opiekuna, który mógłby zająć się maluchem – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Przepisy w ustawie wskazują zamknięcie żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego, szkoły w sposób nieprzewidziany, jeśli rodzic został o tym zawiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed ich zamknięciem. O zamknięciu placówki mówimy wówczas, gdy dziecko mimo otwartego przedszkola nie może z niego skorzystać.

– Sytuacja każdego opiekuna jest inna, dlatego też rodzic opisuje stan faktyczny w oświadczeniu, które składa wraz z wnioskiem o zasiłek opiekuńczy do pracodawcy bądź ZUS, w zależności od tego, kto wypłaca zasiłek opiekuńczy – dodaje rzeczniczka.

Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym. Trzeba jednak pamiętać, że ten maksymalny okres opieki dotyczy sprawowania jej nad wszystkimi dziećmi i innymi członkami rodziny, niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek opiekuńczy nad zdrowym dzieckiem przysługuje wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym zarówno obowiązkowym, jak i dobrowolnym bez okresu wyczekiwania. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą warunkiem posiadania prawa do zasiłku opiekuńczego jest terminowe opłacanie dobrowolnej składki chorobowej i przerwanie działalności na czas sprawowania opieki.

Zasiłek opiekuńczy w wymiarze 60 dni w roku przysługuje w przypadku opieki nad chorym dzieckiem do 14 roku życia, w tym także dzieckiem niepełnosprawnym. Natomiast w przypadku opieki nad chorym dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny, prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje przez okres do 14 dni w roku kalendarzowym.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym w przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat ale nie ukończyło 18 roku życia, albo dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 8 lat ale nie ukończyło 18 lat, jeśli w wyniku porodu, choroby albo pobytu w szpitalu drugiego małżonka lub rodzica, którzy stale opiekują się dzieckiem, nie mogą opiekować się dzieckiem niepełnosprawnym.

Prawo do zasiłku mają na równi matka, jak i ojciec dziecka. Zasiłek może otrzymać jednak za dany okres tylko jeden z rodziców, czyli ten, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę. Wysokość zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia.

Również w sytuacji, gdy inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności kwarantanny lub izolacji niepełnoletniego dziecka, jednemu z rodziców, który opiekuje się w tym czasie dzieckiem, przysługuje zasiłek opiekuńczy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj