Na pokrycie skutków koronawirusa od marca 2020 roku Miasto Suwałki wydało ponad 3,3 mln złotych. Najwięcej, bo prawie 650 tys. złotych pochłonęło uzupełnienie potrzeb oświatowych – zakup komputerów, laptopów i notebooków. Również niemało wyniosła dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach na zakup sprzętu i aparatury do walki z COVID-19 – to kwota 351 tys. zł.

Jak informuje Kamil Sznel, kierownik Biura Prezydenta Suwałk – wydatki miasta oraz podległych jednostek poniesione do tej pory na walkę z koronawirusem COVID – 19, to kwota ponad 3.385.000 zł – w tym prawie 1.650.000 zł w ramach projektów dofinansowanych ze środków UE.

Najwyższą kwotę otrzymały jednostki oświatowe – 650 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego (za te środki kupiono ponad 300 komputerów, laptopów i notebooków). Prawie 264 tys. zł z tej kwoty wyniosła dotacja z projektu UE – „Zdalna szkoła”. Drugim znaczącym wydatkiem – za prawie 550 tys. zł był zakup urządzeń i środków do dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej (ponad 250 tys. zł na potrzeby placówek oświatowych i ponad 200 tys. zł na zakup maseczek dla mieszkańców – ponad 16 tys. sztuk). Kwoty po 120 tys. zł pochłonęły zarówno zakup czytników – urządzeń rejestrujących i kart do iPrzedszkola oraz żłobka, jak i dostosowanie przedszkoli do wymogów sanitarnych.

Spore kwoty przeznaczone zostały na projekty DPS „Kalina”: „Bezpieczna Przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” – 438 tys. zł; „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” – ponad 127 tys. zł oraz „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19 – prawie 70 tys. zł. Pieniądze te wydano na doposażenie miejsca przeznaczonego na kwarantannę dla mieszkańców powracających z hospitalizacji, wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla pracowników, doposażono stanowiska pracy w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią, doposażono w środki ochrony osobistej służące osoby objęte opieką DPS „Kalina”, zakupiono materiały diagnostyczne (testy na obecność COPVID-19) wraz z usługą wykonania badania przez laboratorium, zatrudniono także pielęgniarki do świadczenia usług w DPS „Kalina” w zakresie usług medycznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie również realizował projekty związane z koronawirusem – pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – kwota ponad 274 tys. zł oraz wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 – kwota prawie 543 tys. zł.

Wsparcie finansowe otrzymali suwalscy policjanci na zakup środków ochrony osobistej, do dezynfekcji oraz na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania funkcjonariuszy oddelegowanych do KMP w Suwałkach – 50 tys. zł.

Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach na zakup sprzętu i aparatury do walki z COVID-19 wyniosła 351 tys. złotych. Środki w wysokości 65 tys. zł z kasy miejskiej otrzymała też Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego. SP ZOZ w Suwałkach na zakup środków ochrony osobistej dostał 20 tys. zł, a Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach na zakup urządzenia służącego do bezdotykowego pomiaru temperatury pacjentów otrzymał 15 tys. zł.

Miasto starało się także wesprzeć przedsiębiorców, nie przyznając dotacji, lecz udzielając za pośrednictwem jednostek mu podległych ulg w podatkach i różnych opłatach. Z tytułu umorzeń, zwolnień, rozłożeń na raty oraz odroczenia terminów płatności firmy uzyskały około 818 tys. zł, zaś kwota obniżenia czynszu w lokalach miejskich osiągnęła poziom ponad 164 tys. zł.

Poniżej szczegóły dotyczące wydatków i spadku dochodów OSiR, SOK, Muzeum i Biblioteki Publicznej w związku z COVID-19:

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj