Kontrola prowadzona w Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach przez Sanepid i Urząd Miasta została zakończona. Nieprawidłowości już zostały usunięte.

W „Dwójce” trwa kontrola Sanepidu i urzędników

Przypomnijmy, że do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego i suwalskich redakcji wpłynęła anonimowa informacji o zorganizowaniu w szkole stacjonarnej rady pedagogicznej, co miało przełożyć się na zakażenia koronawirusem wśród nauczycieli i ich członków rodziny.

Jak zaznaczyła w piśmie do naszej redakcji, Elżbieta Bednarko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, zakończona niedawno kontrola prowadzona była kompleksowo, nie tylko w zakresie anonimowej interwencji. Inspektor podkreśla, że część nieprawidłowości została usunięta jeszcze podczas trwania kontroli.

Co wykazała kontrola? Między innymi potrzebę: korekty rozkładów zajęć, harmonogramów spożywania posiłków, przestrzegania obowiązku wietrzenia sal lekcyjnych, poprawę nieprawidłowego zabezpieczenia środków do utrzymania czystości.

Przeczytaj odpowiedź (kliknij TUTAJ).

Równolegle z kontrolą Sanepidu prowadzona była kontrola Urzędu Miasta – Wydziału Oświaty. Jego naczelnik, Alicja Jacewicz, w protokole zawarła zalecenia dotyczące wprowadzenia: konkretnych zapisów w procedurze dotyczących obowiązku noszenia maseczki na korytarzu przez uczniów; monitoringu codziennych czynności porządkowych; aktualizacji zarządzeń dyrektora i aktualizacji zapisów dotyczących organizacji klas I-III, w tym przebywania na korytarzu szkolnym (aby uniknąć kontaktu uczniów z różnych klas). I w tym przypadku wszystkie uwagi i nieprawidłowości zostały usunięte przez dyrekcję szkoły.

Leave a Reply