Na marcowej sesji Rady Miejskiej w Suwałkach radni debatowali o odwołaniu dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, wiatach przystankowych, remoncie basenu przy SP nr 10, sytuacji epidemicznej, przyjęciu rodziny repatriantów z Kazachstanu i nadaniu nazwy lokalnego radia skwerowi przy ul. Bulwarowej.

Wśród przyjętych projektów uchwał znalazły się m.in. kwestie przejęcia bursy szkolnej ponownie przez miasto, co będzie generowało koszt 1,4 mln złotych w skali roku. Samorząd zamierza podpisać umowę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Suwałkach, aby ustalić zasady udostępniania i finansowania bursy.

Innym tematem było przyjęcie 4-osobowej rodziny z Kazachstanu polskiego pochodzenia. Taczanowscy są ludźmi wykształconymi, mają dwoje małych dzieci. Miasto udostępni im mieszkanie komunalne o pow. 55 m kw.

Decyzją radnych skwer przy ulicy Bulwarowej został nazwany Skwerem Radia 5. Nadanie nazwy było inicjatywą suwalskich seniorów.

W trakcie sesji została podjęta również uchwała dotycząca powołania Rady przy Muzeum Okręgowym w Suwałkach, w której składzie znaleźli się: dr Maciej Ambrosiewicz, dr Wojciech Brzeziński, prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński, Marek Gajewski, Joanna Hofmann-Delbor, Wojciech Kass, Henryk Owsiejew, dr Roman Waldemar Rynkowski, dr Jarosław Schabieński oraz Adam Żywiczyński.

Radni zapoznali się także z informacjami na temat bieżącej sytuacji i perspektyw Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, działalności policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, wykonania Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego za 2020 rok; wniosków z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień. Przyjęli też „Program szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla mieszkanek Suwałk”.

Więcej informacji TUTAJ.

Leave a Reply