W związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na pograniczu polsko-białoruskim, radny Maciej Żywno wystosował interpelację do marszałka województwa podlaskiego.

Radny apeluje o uruchomienie specjalnego programu pomocowego dla samorządów i przedsiębiorców dotkniętych wprowadzeniem stanu wyjątkowego, sugeruje również wykorzystanie środków unijnych w RPOWP na wsparcie przedsiębiorców, a także pyta o działania wspierające bezpieczeństwo mieszkańców na pograniczu polsko-białoruskim.

– Sytuacja w strefie objętej stanem wyjątkowym obok kwestii bezpieczeństwa dotyka przedsiębiorców, którym nagle urywa się możliwość spokojnego prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie w obszarze turystyki oraz gastronomii. Wystąpiłem z interpelacją do Marszałka Województwa w temacie uruchomienia programu pomocowego z udziałem środków Samorządu Województwa oraz ewentualnie środków unijnych w celu wsparcia przedsiębiorców z tych terenów – zaznacza Maciej Żywno.

Treść interpelacji poniżej:

Sprawdź, gdzie obowiązuje stan wyjątkowy:

Leave a Reply