Program rezydencyjno-pomocowy, realizowany w „Pograniczu”, obejmie również Ukraińców. Jest dedykowany artystom, pisarzom, tłumaczom i animatorom kultury, którzy mogą liczyć na zakwaterowanie na miesiąc, miejsce do pracy oraz stypendium w wysokości 1000 euro.

Publikujemy ogłoszenie dotyczące udziału:

Jako zespół Fundacji Pogranicze pragniemy wyrazić dziś naszą solidarność i wsparcie dla Ukrainy. Nasze Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie było do tej porty przestrzenią wspólnych programów, spotkań i twórczej współpracy. W tym trudnym czasie chcemy, aby nasza przestrzeń mogła służyć Wam jako schronienie. Rozumiemy, że większość z Was chce i musi zostać w Ukrainie, ale dla tych z Was (i Waszych rodzin), którzy potrzebują takich możliwości, chcielibyśmy przekształcić nasz obecny program rezydencyjny dedykowany artystom, pisarzom, tłumaczom i animatorom kultury i dostosować go całkowicie do Waszych potrzeb. Oferujemy zakwaterowanie na miesiąc, miejsce do pracy oraz stypendium w wysokości 1000 euro. Zapraszamy z rodzinami. Krasnogruda położona jest na pograniczu polsko-litewskim. Ściśle współpracujemy z Ośrodkiem Pogranicze zlokalizowanym w najbliższej miejscowości – Sejnach. Jako zespół Fundacji Pogranicze wykorzystujemy różne narzędzia artystyczne i edukacyjne do pracy ze społecznością lokalną i partnerami międzynarodowymi w zakresie dialogu międzykulturowego, budowania wspólnotowości i transformacji społecznej. W Krasnogrudzie działają różne laboratoria, oparte na symbiozie sztuki i edukacji, prowadzone przez doświadczony zespół artystów, animatorów kultury i edukatorów, w których powstają spektakle teatralne, koncerty, filmy, wystawy, książki i nowatorskie programy edukacyjne. Nasza strona internetowa: www.pogranicze.sejny.pl Bardzo prosimy o kontakt na adres: weronika@pogranicze.sejny.pl Czekamy na Was w Krasnogrudzie!

Дякую. Ми з усіма вами!

Шановні Українські Друзі! Від імені команди Borderland Foundation, ми хочемо висловити нашу солідарність і підтримку Україні сьогодні. Наш Міжнародний центр діалогу «Красногоруда» колись був місцем наших спільних програм, зустрічей та творчої співпраці. У цей важкий час ми хочемо, щоб це був простір, який міг би стати для вас хоча би тимчасовим притулком.

Ми розуміємо, що більшість із вас хоче і має залишатися в Україні, але для тих із вас (і ваших сімей), які потребують таких

можливостей, ми хотіли б перетворити нашу поточну програму проживання, присвячену художникам, письменникам, перекладачам та культурним діячам, та пристосувати її до ваших потреб. Ми можемо запропонувати проживання на місяць, робоче місце та стипендію в розмірі 1000 євро. Ми готові прийти вас із сім’ями. Красногоруда розташована на польсько-литовському кордоні. Ми співпрацюємо з Borderland Center, розташованим у найближчому місті Сейни. Як команда Borderland Foundation, ми використовуємо різні мистецькі та освітні інструменти для роботи з місцевою спільнотою та міжнародними партнерами в напрямку міжкультурного діалогу, розбудови громад та соціальної трансформації. У Красногоруді ми ведемо різні лабораторії, побудовані на симбіозі мистецтва та освіти, під керівництвом досвідченої команди

художників, діячів культури та педагогів, які розробляють театральні вистави, концерти, фільми, виставки, книги та інноваційні освітні програми. Ось наш веб-сайт: www.pogranicze.sejny.pl Будь ласка зв’яжіться: weronika@pogranicze.sejny.pl

Ми будемо раді прийняти Вас і підтримувати будь-яким чином.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj