Reklama

Do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego można dorobić

Data:

- Reklama -

Nauczyciele, którzy skorzystali z możliwości przejścia na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, nie muszą rezygnować z  aktywności zawodowej. Chcąc ponownie podjąć  pracę, powinni przestrzegać pewnych ograniczeń, by ZUS nie zawiesił czy nie zmniejszył wypłacanego świadczenia.

– Zasady dodatkowego zatrudnienia dotyczące osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne są nieco inne niż w przypadku wcześniejszych emerytów i rencistów. Nie oznacza to jednak, że byłe grono pedagogiczne nie może dorobić do swojego świadczenia.  Może, ale musi pamiętać o tym, że podpisując umowę o pracę z placówkami wymienionymi w art. 1 Karty Nauczyciela ich świadczenie zostanie zawieszone bez względu na wysokość osiąganego przychodu i rodzaj wykonywanej pracy. Są to na przykład publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki kształcenia ustawicznego oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze czy schroniska dla nieletnich — informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Wyjątkiem od tej zasady są  przepisy zawarte w  art.58 ust.3 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy. Świadczenie nie ulega zawieszeniu bez względu na przychód w razie podjęcia  pracy w placówkach wymienionych w art.1 Karty Nauczyciela na stanowisku:

• nauczyciela języka polskiego lub nauczyciela prowadzącego dodatkową naukę języka polskiego,
• innego nauczyciela, jeżeli w dniu nawiązania z nauczycielem stosunku pracy do szkoły uczęszcza co najmniej jeden uczeń będący obywatelem Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny.

Oznacza to, że ZUS nie zawiesi prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego uprawnionemu, który podjadł zatrudnienie na podstawie tych przepisów. W  takim  przypadku nauczycielskie świadczenie kompensacyjne będzie podlegać ogólnym zasadom zawieszalności świadczeń. Ten wyjątek od reguły obowiązuje do 31 sierpnia br.

Limity zarobkowe

Jeśli natomiast przychód został uzyskany z innej pracy lub z działalności, to prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ulega zmniejszeniu lub zawieszeniu w zależności od wysokości uzyskanego przychodu. Obowiązują tu takie same zasady, co przy wcześniejszych emeryturach i rentach. Aby ZUS nie zmniejszył świadczenia, zarobki nie powinny przekroczyć 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju, czyli od czerwca  do sierpnia 5 703,20 zł brutto miesięcznie. Natomiast, żeby ZUS nie wstrzymał wypłaty świadczenia, dodatkowy miesięczny przychód nie powinien być wyższy niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 10 591,60 zł brutto.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Udostępnij:

Reklama

Najczęściej czytane

Przeczytaj więcej
Powiązane