Na wsparcie kultury

Na wsparcie kultury Niebywałe Suwałki

 

Festiwal Sztuki Wokalnej, Teatrów Stodolanych, wydawnictwo wspomnień o Stanisławie Wosiu czy VII Festiwal Kultury Tradycyjnej – "Oj Wiosna Ty Wiosna" to tylko niektóre ze 110 projektów, które otrzymały dotację od marszałka. Drobne kwoty przyznane poszczególnym wnioskodawcom przez zarząd województwa  to w sumie 816 tys. złotych.

W tym roku z dotacji skorzysta kilka suwalskich stowarzyszeń, ale też organizacje z Sejn, Łomży, Białegostoku, Augustowa i Krasnopola. Dofinansowanie zostanie przekazane na wsparcie realizacji w 2012 r. zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych.

Na największy zastrzyk finansowy mogą liczyć białostockie projekty, a na Suwalszczyźnie i Sejneńszyczyźnie z kolei Fundacja „Pogranicze” i Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego "KRAINA HAŃCZY". Dotację z wysokości 14 tys. złotych „Pogranicze” planuje wydać na realizację projektu dotyczącego sztuki i kultury Bałtów. Będzie o zadanie z zakresu edukacji artystycznej dzieci i młodzieży. Kolejnym projektem Fundacji z przyznanym dofinansowaniem jest „Szkoła letnia dialogu międzykulturowego” (12 tys. zł). Kwotę 10 tys. złotych od marszałka dostało też Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego "KRAINA HAŃCZY". Środki mają zostać przeznaczone na przygotowanie wydawnictwa dotyczącego wspomnień o zmarłym w ubiegłym roku Stanisławie Józefie Wosiu. 

Projekty, które otrzymały dotację z Urzędu Marszałkowskiego to również: Koncert Inauguracyjny oraz Koncert Finałowy w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Wokalnej im. Prof. Haliny Słonickiej, na którego organizację Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej w Suwałkach dostało 5 tys. złotych;  także XX Festiwal Teatrów Stodolanych. Stowarzyszeniu Litwinów w Polsce marszałek przyznał dotację w wys. 3 tys. złotych. 3,5 tys. złotych Augustowsko – Suwalskie Towarzystwo Naukowe wyda na organizację spotkań z bohaterami utworów Marii Konopnickiej. Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach 5 tys. złotych dotacji planuje wykorzystać na organizację warsztatów ludowych połączonych z nauką tańca i śpiewu. Stowarzyszenie Krusznia w Krasnopolu 5,5 tys. zł dotacji przeznaczy na VII Festiwal Kultury Tradycyjnej – "Oj Wiosna Ty Wiosna". XII Piknik Kawaleryjski, a dokładniej konkurs i pokazy sprawności kawaleryjskiej otrzymał 4 tys. zł dotacji. Wniosek złożyło Augustowsko – Suwalskie Towarzystwo Naukowe.

Fot. http://ojwiosna.krusznia.org/ – zdjęcie z VI Festiwalu Kultury Tradycyjnej "Oj Wiosna Ty Wiosna".

Listy wszystkich dotowanych projektów (.xls):

listadotowanychzadanIItura

listadotowanychzadańItura

Dodaj komentarz