Cudzoziemcy żądni Polski

0
54
W stronę etyki Niebywałe Suwałki

Poniedziałek – 2 lipca będzie ostatnim dniem składania wniosków o abolicję. Do Wojewody Podlaskiego wpłynęło 141 podań. Urzędnicy wydali już 40 decyzji pozytywnych i 16 negatywnych. Najczęściej o abolicję wnioskują Wietnamczycy, Ukraińcy i Pakistańczycy.

Od początku trwania abolicji staraliśmy się, dotrzeć z informacją do jak najszerszej grupy cudzoziemców, pomagaliśmy wypełniać wnioski, robiliśmy wszystko, by cudzoziemcy byli obsługiwani szybko i sprawnie. Cieszę, że sporo osób z tej szansy skorzystało, tych którzy jeszcze się wahają  zapraszam do urzędu w poniedziałek – informuje Maciej Żywno, wojewoda podlaski.

Do tej pory cudzoziemcy złożyli w całym kraju ponad 8 tys. wniosków. Najwięcej – 6496 – u wojewody mazowieckiego. Cudzoziemcy, którzy złożyli wnioski, do czasu wydania ostatecznej decyzji przebywają w Polsce legalnie. Uzyskanie prawa do legalnego pobytu w ramach procedury abolicyjnej umożliwi im korzystanie w pełni z praw socjalnych i pracowniczych.

Cudzoziemcy, którzy wniosą o abolicję i otrzymają pozytywną decyzję, mogą podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bez dodatkowego zezwolenia, które będzie wymagane tylko w przypadku umów cywilnoprawnych takich jak umowa zlecenie czy o dzieło. Wszyscy, którzy zalegalizują swój pobyt w trybie abolicji, będą mogli także składać wizyty w krajach pochodzenia bez obawy o możliwość powrotu do Polski. Ich dane zostaną także wykreślone z wykazu cudzoziemców niepożądanych w kraju. Po upływie ważności decyzji abolicyjnej, w celu przedłużenia legalnego pobytu, cudzoziemcy będą mogli skorzystać ze zwykłego trybu jego legalizacji.

Ustawa abolicyjna obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku do 2 lipca 2012 roku. Obejmuje osoby, które przebywają w Polsce nielegalnie i nieprzerwanie co najmniej od 20 grudnia 2007 roku. Cudzoziemcy, którym odmówiono nadania statusu uchodźcy, i wobec których orzeczono o wydaleniu z terytorium RP, skorzystają z nowych przepisów, jeśli ich pobyt jest nieprzerwany od 1 stycznia 2010 roku. Abolicja obejmuje także wszystkich, wobec których 1 stycznia 2010 roku trwało kolejne postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy.

Leave a Reply