Czy Wierusz-Kowalska trafi do rodzinnej przystani?

1
54
Czy Wierusz-Kowalska trafi do rodzinnej przystani? Niebywałe Suwałki 1

Artystyczna rodzina może być w komplecie. Jest szansa, by do portretów i obrazów pędzla trzech pokoleń Wieruszów-Kowalskich dołączył również obraz przedstawiający żonę malarza – Jadwigę. Kolekcja w suwalskim Muzeum Okręgowym to jedyna w Polsce wystawa poświęcona wybitnemu artyście i warto zadbać, by wzbogaciła się o „damę w zielonej sukni”.

W końcu to „Żona dla Alfreda”. Obraz znajduje się w teraz prywatnej kolekcji. Za tę samą kwotę, która padła podczas licytacji, może zostać odsprzedany Muzeum Okręgowemu w Suwałkach, które od kilkudziesięciu lat dba o zbiory Wierusza-Kowalskiego. Potrzeba jednak 130 tys. złotych, by portret Jadwigi stał się własnością wszystkich suwalczan. W końcu to dobro całej społeczności.

Dużo by można było pisać na temat roli sztuki w budowaniu tożsamości kulturowej i związków z miastem. Jeszcze więcej można powiedzieć o historii rodziny Wieruszów-Kowalskich. Podczas niedzielnego (30.09) spotkania w Muzeum Okręgowym w Suwałkach o kilku pokoleniach twórców będzie opowiadać Eliza Ptaszyńska. Historyk sztuki zamierza tego dnia przedstawić sportretowanych członków rodziny artysty suwalczanom. Od godz. 11.00 przy ulicy Kościuszki 81 będzie można „poznać” Alfreda, Teofila – ojca malarza, żonę Jadwigę – główną bohaterkę spotkania, córkę Michalinę, syna Czesława i wnuczkę Joannę. Kilka pokoleń sztuki w jednym miejscu i tylko w zbliżonej konfiguracji twórczej można było ostatnim razem obejrzeć w 1978 roku w Muzeum Podlaskim w Białymstoku. Na tej wystawie prezentowana było spuścizna Alfreda, Czesława i Joanny, o której wiadomo najmniej, ale która zawsze zabiegała o niezależność swojej sztuki.

Wiele lat temu, podczas rozmowy z Elżbietą Dzikowską Joanna Wierusz-Kowalska podkreśliła, że najważniejsze dla niej to „móc malować”. Artystka studiowała w latach 1950–1956 konserwację malarstwa na wydziale Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Po jej skończeniu przez cztery lata łączyła pracę konserwatora z dalszymi studiami w akademii, tym razem w pracowni malarstwa prowadzonej przez Artura Nachta-Samborskiego. W Paryżu spadkobierczyni talentu Alfreda i Czesława zajęła się konserwacją malarstwa, nie zapominając wszakże o własnej twórczości. Wśród jej przyjaciół i bliskich byli: Jan Lebenstein, Józef Czapski, André Breton, Salwador Dali, Włodzimierz Odojewski, Andrzej Dobosz, Arika Madeyska. Eliza Ptaszyńska w jednym ze swoich artykułów pisze: „Jakkolwiek jako artystka nie stała się nigdy tak popularna jak dziadek i ojciec, to jednak siła charakteru, samodzielność artystyczna, konsekwencja w dokonywaniu wyborów estetycznych zjednała jej sztuce wielu admiratorów”.

Oprócz ciekawostek dotyczących portretów i dziejów rodziny na suwalczan czekać będzie w Muzeum Okręgowym sporo innych atrakcji. W czasie tej kilkugodzinnej akcji dla dzieci przygotowano gry i zabawy edukacyjne. W programie jest także prezentacja strony internetowej związanej z akcją zbierania środków na obraz. Na portalu umieszczone jest zdjęcie portretu Jadwigi. Jej postać będzie odsłaniana w miarę napływu pieniędzy, co wskazywać będą dwa liczniki. Eliza Ptaszyńska planuje również zrobić ze strony platformę wymiany wiedzy między historykami sztuki. W aktualnościach dodawane będą wpisy dotyczące zdarzeń z Wieruszem związanych.

Kustosz suwalskiego Muzeum Okręgowego podkreśla, że spotkania tego typu organizować będzie regularnie, by popularyzować wiedzę na temat Wierusza-Kowalskiego i jego sztuki, a także stopniowo zbierać datki na wykupienie portretu Jadwigi. Każdy, kto przekaże choć złotówkę znajdzie się na tzw. Złotej Liście Darczyńców (chyba że nie będzie sobie życzyć, by jego nazwisko zostało podane do publicznej wiadomości). Szansę na zapoznanie się ze szczegółami akcji będą mieli również pasjonaci sztuki z zagranicy. Portal dostępny ma być w dwóch wersjach językowych – angielskiej i niemieckiej. We wsparciu akcji pomocna okazać się może także sprzedaż gadżetów, książek, pocztówek, wydruków reprintów i drzeworytów.

Szczegóły niedzielnego programu: http://www.niebywalesuwalki.pl/wydarzenie/zona-dla-alfreda-inauguracja-akcji-spolecznej/

W tekście wykorzystane zostały fragmenty artykułu Elizy Ptaszyńskiej “Trzy pokolenia Wieruszów-Kowalskich. Style, epoki, kraje”.

Na zdj. Fotografia portretu Jadwigi oraz autoportret Joanny Wierusz-Kowalskiej.

Strona akcji: http://wieruszkowalski.artekst.pl/

1 KOMENTARZ

Dodaj komentarz