Budowa kapitału społecznego w praktyce. Letnia Akademia Dialogu dobiegła końca

Centrum Dialogu z uznaniem marszałka Niebywałe Suwałki
Fot. Pogranicze
Fot. Pogranicze
Fot. Pogranicze

Dziennikarze, animatorzy, nauczyciele i działacze samorządowi z Białorusi, Ukrainy, Gruzji i Polski spotkali się na kilka dni w Krasnogrudzie, by wziąć udział w pierwszym etapie programu pod nazwą Szkoła Pogranicza. Wypracowane rozwiązania i nabyte doświadczenia pomogą im w realizacji autorskich projektów.

Weronika Czyżewska i Agnieszka Podpora – koordynatorki projektu Letnia Akademia Dialogu Międzykulturowego, będącego częścią programu Szkoła Pogranicza, tłumaczą, że pierwszy etap działań w Krasnogrudzie to dla uczestników dopiero początek drogi do zdobywania wiedzy i umiejętności z kilku obszarów. Doświadczeni przedstawiciele różnych sektorów od 1 do 8 sierpnia w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Kranogrudzie uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez Chrisa Keulemansa – dyrektora artystycznego Tolhuistuin – Centrum Sztuki w Amsterdamie (warsztat animatora); Krzysztofa Czyżewskiego – animatora kultury i dyrektora Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach (warsztat Pogranicza) oraz Annę Danilewicz i Jean Pierre’a Deru – dyrektora Stowarzyszenia Marcela Hictera, które prowadzi program The European Dyploma in Cultural Menagemant wspierany przez Radę Europy, Unię Europejską i UNESCO.

Innymi doświadczeniami z uczestnikami Letniej Akademii Dialogu dzielili się: Timothy Snyder i Marci Shore oraz Brendan Jackson, który wprowadzał ich w tajniki nowych mediów w pracy kulturowej.

Uczestnicy warsztatów do Krasnogrudy przyjechali z niemalże gotowymi pomysłami. Po spotkaniach planowanych na jesieni na Ukrainie, Białorusi, w Gruzji i Polsce, projekt wejdzie w ostatnią fazę. – Trzeci etap to konkurs. Zakładamy, że trzy najlepsze projekty uzyskają dofinansowanie – dodaje Weronika Czyżewska. Nie wiadomo, czy najlepszym pomysłem okaże się budowa centrum dla młodzieży, realizacja kampanii społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo, stworzenie internetowego, niezależnego czasopisma na Białorusi czy może zupełnie coś innego. Realizacja wybranych w konkursie działań planowana jest na 2014 rok.

– Ten projekt ma nową formułę, choć realizowaliśmy wcześniej podobne inicjatywy. Udało nam się doprowadzić do kontynuacji programu budowy społeczeństwa demokratycznego z wykorzystaniem innych narzędzi niż do tej pory. To ważny aspekt tego projektu – podkreśla Weronika Czyżewska.

Celem programu Szkoły Pogranicza jest kształcenie nowych kompetencji w kulturze, m.in. w dziedzinach zarządzania, animacji kultury, nowych mediów i dialogu międzykulturowego. To wyraz zaangażowania Fundacji Pogranicze w budowanie Partnerstwa Wschodniego jako projektu kulturowego – opartego na długofalowym procesie budowania kapitału społecznego. Podczas szkoły letniej w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, przy odwołaniu do doświadczeń Fundacji Pogranicze oraz ekspertyzy lokalnych i zagranicznych wykładowców, uczestnicy zdobywali zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności.

Blog Letniej Akademii Dialogu

Dodaj komentarz