List posła Jarosława Zielińskiego z okazji Święta Niepodległości

0
49

W ciągu ostatnich dwóch wieków Polska tylko przez czterdzieści kilka lat była państwem niepodległym. Dzień 11 listopada to narodowe święto wolności, o której marzyły i o którą walczyły pokolenia Polaków. Ale ta historyczna radość nie może być dla nas środkiem usypiającym, bo zbyt dobrze wiemy, jak krucha jest wartość suwerenności w naszym położeniu geopolitycznym.

Od tamtego 11 listopada 1918 roku nasza Ojczyzna doświadczyła już śmiertelnego zagrożenia w wojnie z bolszewikami 1920 roku, przeżyła koszmar wojny i okupacji oraz półwiecze sowieckiego komunizmu. „Kto nie wyciąga wniosków z przeszłości, skazany jest na jej powtarzanie”.

Najważniejsze jest, abyśmy w pełni uświadamiali sobie, jak wielkim i cennym darem jest własne niepodległe państwo, w którym możemy żyć i kształtować jego losy według naszych potrzeb i wyobrażeń, bez ulegania obcym interesom i wpływom. Nie mamy powodu do kompleksów wobec innych, nie wstydząc się więc polskości przed Europą i światem, w poczuciu odpowiedzialności za to wielkie ponadtysiącletnie dziedzictwo, któremu na imię Polska mamy szanse zapewnić dobrą i bezpieczną przyszłość sobie i następnym pokoleniom. Często słyszymy pytanie, na czym polega współczesny patriotyzm?

Cieszymy się z odzyskanej ponownie niepodległości, demokracji, wolnego rynku, przynależności do zachodnich struktur gospodarczych i wojskowych, które sprzyjają rozwojowi naszego kraju i jego bezpieczeństwu.

Ale nie możemy dawać swojego przyzwolenia czy choćby pozostawać obojętni na wyludnianie się Polski, masową emigrację młodych, zapaść demograficzną, wyzbywanie się majątku narodowego (kapitał ma ojczyznę), niesamodzielną politykę międzynarodową, ograniczanie zdolności obronnych państwa, brak prawdy w życiu publicznym, prywatę i korupcję, redukowanie nauczania historii i literatury narodowej, relatywizację faktów historycznych i inne zagrożenia dla bytu narodowego i przyszłości Rzeczypospolitej.

Naszą patriotyczną powinnością jest się temu przeciwstawić. Nie wolno ulegać specom od inżynierii umysłów, rządu dusz i manipulacji społecznej, którzy wmawiają, że jest dobrze i nic się nie stało – mimo że rzeczywistość temu przeczy. Dziś trzeba postawić mocno pytanie : Co my zrobiliśmy w ciągu ostatniego ćwierćwiecza z naszą wolnością i wołać wielkim głosem: „Obudź się Polsko”. Potrzeba nam odwagi i prawdy.

Pogłębiające się w ostatnim czasie podziały wynikają z deficytu prawdy o rzeczywistej sytuacji Polski i w Polsce. Kłamstwo powoduje spory i konflikty, a jedność i współpracę można budować tylko wokół prawdy.

Podejmijmy raz jeszcze refleksję ze słowami modlitwy z „Kwiatów polskich” Juliana Tuwima – są wciąż aktualne:

„Ziemi, gdy z martwych się obudzi

I brzask wolności ją ozłoci,

Daj rządy mądrych, dobrych ludzi,

Mocnych w mądrości i dobroci (…)

Lecz nade wszystko – słowom naszym

Zmienionym chytrze przez krętaczy

Jedyność przywróć i prawdziwość:

Niech prawo zawsze prawo znaczy,

A sprawiedliwość – sprawiedliwość.”

I pamiętajmy zawsze, niezależnie od czasów i okoliczności, że „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,

Poseł na Sejm

Rzeczypospolitej Polskiej

Jarosław Zieliński

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2013 roku

Dodaj komentarz