Gdzie umieścić „zieloną energię”?

Fot. www.freedigitalphotos.net
Fot. www.freedigitalphotos.net
Fot. www.freedigitalphotos.net

Farmy fotowoltaiczne, wiatrowe i biogazownie na terenie gminy Suwałki nie będą powstawały bez zgody mieszkańców. Konsultacje w sprawie ich lokalizacji właśnie trwają.

Świadomość ludzi na temat oze cały czas rośnie. W wielu miejscach kraju trwają batalie o lokalizację urządzeń wytwarzających „zieloną energię”, z ministerstwa płyną doniesienia o szkodliwości wiatraków. Mieszkańcy Suwalszczyzny również mają swoje doświadczenia: Z dala od wiatraków i biogazowni. Gminni urzędnicy, by zakończyć temat sporów dotyczących lokalizacji inwestycji, postanowili wysłuchać, co mieszkańcy poszczególnych wsi mają do powiedzenia.

Pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie oze odbyło się w ubiegłym tygodniu w Urzędzie Gminy Suwałki. Jego tematem było rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW wraz z ich strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu terenu. W praktyce oznacza to tyle, że mieszkańcy mogą skorzystać w wyznaczonym terminie z prawa głosu i zastrzec lokalizację, np. biogazowni lub kolejnych wiatraków.

Już podczas pierwszej dyskusji uczestnicy konsultacji zgłosili swoje propozycje. Jedną z nich jest zakaz budowania na terenie całej gminy biogazowni przemysłowych, a także – w obrębie wsi Przebród i Wychodne urządzeń o mocy powyżej 100 kW. Mieszkańcy Nowej Wsi przy realizacji inwestycji domagają się ustalenia stref ochronnych. Z kolei w Brodzie Małym i w promieniu 3 km od wsi ludzie nie chcą wiatraków ani biogazowni. Wszystkie wnioski można znaleźć na stronie UG.

Największym zagrożeniem są zdaniem mieszkańców plany lokalizacji wiatraków i biogazowni. Podczas spotkania nikt z obecnych nie protestował przeciwko budowie ogniw fotowoltaicznych w obrębie Sobolewa, Osinek i Dubowa II. Głosowanie na temat propozycji wniesionych 21 marca odbędzie się już za kilka tygodni. Kolejne konsultacje – 9 kwietnia. Do tego czasu mieszkańcy mogą zapoznać się z propozycjami urzędników, mogą też wnieść uwagi, bądź ustalić wspólne stanowisko, np. w ramach zebrań organizowanych z inicjatywy sołtysów wsi.

Ustalenia dotyczące rozmieszczenia obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu.

Dodaj komentarz