Żadnych wiatraków, biogazownie z ograniczeniami

Fot. www.freedigitalphotos.net
Fot. www.freedigitalphotos.net
Fot. www.freedigitalphotos.net

Wystarczyło kilka lat, by spojrzenie na „zieloną energię” na Suwalszczyźnie zmieniło się diametralnie. Mieszkańcy gminy Suwałki nie chcą, aby w sąsiedztwie ich gospodarstw powstawały nowe elektrownie wiatrowe i biogazownie o mocy powyżej 100 kW. Takie wnioski przedstawili podczas konsultacji społecznych.

Propozycje zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki pojawiły się już w marcu, podczas pierwszego spotkania konsultacyjnego. Mieszkańcy zastanawiali się wówczas, gdzie wyznaczyć obszary pod inwestycje związane z „zieloną energią”. Konsultacje społeczne, podczas których wszyscy zainteresowani tematem mieszkańcy gminy mogli zabrać głos, odbyły się z inicjatywy radnych.

Mimo tego, że uprawnionych do głosowania była ponad 5700 osób i faktu, że kwestia inwestycji w odnawialne źródła energii zwykle budzi wiele kontrowersji, w konsultacjach wzięła udział zaledwie garstka mieszkańców. Na pierwszym zebraniu pojawiło się 28 osób, na drugim – 41. Uczestnicy spotkań zgłosili około 30 wniosków dotyczących lokalizacji oze na terenie gminy. Każdy pomysł musiał zostać przegłosowany, choć mieszkańcy wnioskowali początkowo o to, by przyjąć bez głosowania, że odległości od urządzeń wytwarzających energię (3 km od wiatraków i 2 km od biozgazowni) muszą pozostać nienaruszalne.

W trakcie drugiego spotkania konsultacyjnego mieszkańcy wyrazili sprzeciw przeciwko budowie elektrowni wiatrowych na terenie całej gminy. Nie protestowali natomiast przeciwko lokalizacji farm fotowoltaicznych w obrębie Sobolewa, Osinek, Dubowa Drugiego, Taciewa, Białej Wody i Burdeniszek. Możliwość budowy biogazowni została ograniczona w niektórych wsiach, w innych zaś całkowicie zakazana. Na tym ostatnim zapisie zależało szczególnie mieszkańcom Przebrodu, Wychodnego, Kukowa-Folwarku, Trzcianego, Nowej Wsi, Osinek, Czarnakowizny i Poddubówka.

Z wynikami konsultacji społecznych można zapoznać się na stronie Urzędu Gminy Suwałki.

Dodaj komentarz