Dołożą do wyprawki nawet kilkaset złotych

0
87
Rys. www.freedigitalphotos.net
Rys. www.freedigitalphotos.net
Rys. www.freedigitalphotos.net

Do 15 września dyrektorzy suwalskich szkół przyjmują wnioski o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych z rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Wartość pomocy wynieść może od 175 zł do 770 zł.

Z programu mogą skorzystać uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do klas II, III lub VI szkoły podstawowej, klas II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego, klasy III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Warunkiem przystąpienia do programu jest kryterium dochodowe, które w tym przypadku wynosi 539 zł netto. Do wniosku składanego do dyrektora placówki oświatowej należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.

Pomoc udzielana jest także uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Więcej informacji na temat uczniów zakwalifikowanych do objęcia pomocą można znaleźć na stronie Urzędu Miasta w Suwałkach.

Warto pamiętać, że dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia pełnoletniego, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Leave a Reply