EBC włączył ABS

0
36
Dzisiaj decyzja EBC
Fot. zcool.com.cn
Fot. zcool.com.cn
Fot. zcool.com.cn

Czwartkowa sesja przyniosła gwałtowną deprecjację euro oraz znaczny spadek rynkowych stóp procentowych. Dość wyraźne (choć tylko chwilowe) umocnienie odnotowały natomiast waluty regionu CEE, głównie złoty i forint. Dynamiczne zmiany były skutkiem nieoczekiwanej decyzji EBC.

Źródło: Maciej Reluga, główny ekonomista Banku Zachodniego WBK, Departament Analiz Ekonomicznych

Europejski Bank Centralny zaskoczył inwestorów obniżką stóp o 10 pb., głównej stopy do 0,05% i depozytowej do -0,2%. Dodatkowo, bank zdecydował, że od października zacznie skupować instrumenty zabezpieczone aktywami (ABS) i zabezpieczone obligacje denominowane w euro. Nie będą to papiery rządowe. Nie podano konkretnej kwoty przeznaczonej na te zakupy, ale program ma mieć znaczny wpływ na bilans banku centralnego. Podkreślono, że EBC jest gotowy podjąć inne niestandardowe działania, jeśli będzie taka potrzeba. Przyczyną podjęcia powyższych decyzji była utrzymująca się niska inflacja i spadające oczekiwania inflacyjne, jak też nierównomierny – i słabnący w ostatnich miesiącach – wzrost gospodarczy w strefie euro. Celem skupu aktywów ma być natomiast wsparcie rynku kredytowego. W trakcie konferencji prasowej Mario Draghi powiedział, że decyzja nie była jednogłośna (część członków chciała mniej zdecydowanych ruchów, część bardziej odważnych decyzji). Dodał, że bank osiągnął właśnie dolną granicę kształtowania się stóp, sugerując, że dalszych ich obniżek nie należy się spodziewać.

EBC przedstawił też zrewidowane prognozy inflacji i PKB. W tym roku gospodarka Eurolandu ma wzrosnąć o 0,9% (mniej niż 1,0% oczekiwane w czerwcu). Szacunki na 2015 oraz 2016 zostały odpowiednio obniżone i podwyższone o 0,1pp do 1,6% i 1,9%. W 2014 inflacja ma wynieść 0,6% (wobec 0,7% szacowanych w czerwcu), a w 2015 i 2016 odpowiednio 1,1% i 1,4% (prognozy bez zmian).

Kurs EURUSD zanotował wczoraj dynamiczny ruch w dół z ok. 1,315 do prawie 1,29 (najniżej od lipca 2013) w reakcji na zaskakujące poluzowanie polityki pieniężnej w strefie euro. Był to największy dzienny spadek od listopada 2011. Dzisiaj rano kurs jest blisko 1,293. Po południu poznamy ważne dane z USA. Trend na rynku EURUSD jest spadkowy, ale uważamy, iż nawet jeśli miesięczny przyrost miejsc pracy poza rolnictwem będzie silny, to po tak mocnym spadku inwestorzy mogą być niechętni do zakładania dalszej szybkiej deprecjacji euro. Ważne poziomy na dziś to 1,29 i 1,31.

Kursy EURPLN oraz USDPLN także podlegały wczoraj silnym wahaniom. Pierwszy spadł szybko i testował wsparcie na 4,17 w reakcji na decyzję EBC. Aprecjacja złotego do euro nie była jednak na tyle silna, aby zneutralizować spadek EURUSD, więc krajowa waluta straciła do dolara (kurs przebił 3,23). Poza tym, EURPLN nie zdołał przebić wsparcia na 4,17 i złoty zniwelował część umocnienia do euro – na koniec krajowej sesji był blisko 4,19. W nocy złoty pozostał stabilny do wspólnej waluty i jeszcze stracił do dolara (USDPLN przebił 3,24). Reakcja kursu i obligacji na wczorajszą decyzję EBC była jedynie chwilowa. Spodziewamy się, że na koniec tygodnia EURPLN pozostanie więc w przedziale 4,17-4,23. Większe wahania w tym przedziale wywołać mogą dane z USA.

W czwartek trend spadkowy rentowności polskich obligacji i stawek IRS był kontynuowany. Rynek był pod wpływem sugestii prezesa NBP, że obniżki stóp procentowych są bardzo prawdopodobne.

Rentowności oraz IRS osiągnęły najniższe poziomy w historii także dzięki zaskakującej decyzji EBC o obniżeniu stóp i rozpoczęciu programu skupu aktywów typu ABS oraz zabezpieczonych obligacji. Podczas sesji stawki spadały nawet o 5 punktów bazowych, jednak pod koniec dnia nastąpiła korekta i rentowności wróciły do poziomów ze środowego zamknięcia, podczas gdy IRS pozostały na rekordowo niskich poziomach. Spodziewamy się, że rynek stopy procentowej będzie dalej wspierany przez oczekiwania na obniżki stóp procentowych w Polsce i ostatnią decyzję EBC.

Dostępność obfitej płynności w strefie euro będzie sprzyjać apetytowi na ryzyko i poszukiwaniu przez inwestorów wyższych zwrotów na rynkach, co powinno wywierać presję w dół również na polskie rentowności i prowadzić do dalszego wypłaszczania krzywej. Stawki WIBOR od 3 do 12 miesięcy odnotowały wczoraj spadki o 1-3 pb, najwięcej w dłuższych tenorach. Po wczorajszej sesji, krzywa WIBOR od 3 do 12 miesięcy jest płaska na poziomie 2,55%. Roczny WIBOR wynosi 2,57%.

Wczorajsza aukcja obligacji była udana. Ministerstwo Finansów sprzedało dług za 3,6 mld zł. Ze sprzedaży WZ0114 pozyskano ok. 1 mld zł (popyt wyniósł prawie 2 mld zł), a z DS0725 ok. 2,6 mld zł (przy popycie prawie 3,7 mld zł i rentowności 3,114%). Z danych resortu wynika, że inwestorzy zagraniczni posiadali na koniec lipca 43% wówczas notowanej 10-latki DS0725. Drugie miejsce zajmowały polskie banki (34%), które posiadały także ponad 70% WZ0124.

Członkini RPP Anna Zielińska-Głębocka powiedziała wczoraj, że możliwe są dwie obniżki stóp po 25 pb, w październiku oraz w listopadzie. Potem RPP mogłaby się zastanawiać nad dalszymi ruchami. Po środowej decyzji RPP napisaliśmy, że możliwe są trzy obniżki stóp po 25 pb w każdym miesiącu IV kw. i ta wypowiedź zdaje się potwierdzać taki scenariusz.

Dodaj komentarz