Miasto buduje blok. Powstaną nowe mieszkania

0
247
dom3_
Rys. www.freedigitalphotos.net

W czwartek, 21 stycznia Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. rozpoczął pierwszy etap przygotowań dotyczący budowy bloku mieszkalnego zlokalizowanego w Suwałkach na terenie położonym przy ul. Pułaskiego. Osoby, które są zainteresowane najmem bądź kupnem jednego z mieszkań, powinny zapoznać się z ogłoszeniem spółki oraz dokumentami, które są zamieszczone na stronie internetowej. Termin zgłoszeń upływa 29 lutego 2016 r.

Informacja prasowa.

W mieście rozpoczęły się już prace organizacyjno-prawne związane z realizacją  budynku mieszkalnego zlokalizowanego pomiędzy budynkiem przy ul. Pułaskiego 24 E i 24 F. W bloku znaleźć się ma 50 mieszkań. Więcej informacji i niezbędne formularze można pobrać ze strony Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Lokale mieszkalne w tym budynku będą wynajmowane i sprzedawane osobom posiadającym centrum interesów osobistych lub gospodarczych (centrum życiowe) na terenie Gminy Miasto Suwałki. Pierwszeństwo w wynajęciu i kupnie lokalu mieszkalnego z zasobu Spółki będzie przysługiwać: studentom ostatniego roku studiów oraz absolwentom szkół wyższych w wieku do 30 lat, którzy prowadzą na terenie Suwałk działalność gospodarczą; osobom w wieku do 35 lat wychowującym dzieci, będącym dotychczasowymi najemcami lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta Suwałki; osobom w wieku do 35 lat wychowującym dzieci, ubiegającym się o najem lokalu komunalnego, których wniosek został rozpatrzony negatywnie wyłącznie z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego; osobom posiadającym orzeczoną niesprawność narządu ruchu, popartą odpowiednim dokumentem wydanym przez organ do tego uprawniony (w ramach zasobu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych).

Budowa budynku oparta będzie na założeniu, że kredyt na realizację budynku zaciągnie spółka, natomiast najemca będzie zobowiązany do wykupu lokalu mieszkalnego w systemie ratalnym spłacanym ZBM TBS sp. z o.o. (stopniowe dochodzenie do własności). W zależności od zawartej umowy kredytowej z bankiem finansującym przewidywany okres spłaty wynosiłby od 10 do 20 lat. Z chwilą zapłaty ostatniej raty nastąpi przeniesienie na najemcę w formie aktu notarialnego prawa własności lokalu.

Zawierając przedwstępną umowę sprzedaży lokalu, przyszły nabywca zobowiązany będzie do wpłacania stałych, równych, miesięcznych rat na poczet ceny zakupu lokalu, jak również do odrębnego ponoszenia, w ramach zawartej umowy najmu, kosztów związanych z opłatą czynszu za lokal w wysokości rzeczywistych kosztów utrzymania budynku oraz opłat niezależnych za dostawę mediów.

Projekt zakłada budowę lokali w tzw. stanie deweloperskim, gotowych do wykończenia z następującym wyposażeniem: instalacje: kanalizacyjna, wody zimnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, domofonowej, elektrycznej, odgromowej, telefonicznej i teletechnicznej, posadzki cementowe, tynki cementowo-wapienne kat. III, nie malowane. Na balkonach bariery metalowe i gres mrozoodporny; instalacja wodno–kanalizacyjna bez urządzeń i armatury; centralne ogrzewanie: w pokojach i kuchni grzejniki stalowe konwekcyjne z wbudowanymi zaworami termostatycznymi, w łazienkach grzejniki drabinkowe dekoracyjne z zaworami termostatycznymi; lokale bez urządzeń do przygotowywania posiłków; instalacja elektryczna wraz z osprzętem tj. gniazda n/t, p/t i wyłączniki p/t; okna i drzwi balkonowe PCV z nawiewnikami higrosterowalnymi w ramie ościeżnicy, kolor biały. Parapety wewnętrzne – konglomerat. Drzwi wejściowe do mieszkania – drewniane: płaskie, bez przetłoczek, pokryte folią PCV, kolor orzech, ościeżnica stalowa.

Rozpoczęcie budowy bloku planowane jest na wrzesień 2016 roku, zaś przekazanie budynku do użytkowania powinno nastąpić w III kwartale 2017 r.

Dodaj komentarz