Zmiany w kierownictwie Aresztu Śledczego

W poniedziałek, 30 maja 2016 Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej płk Mirosław Dudar wraz z Dyrektorem Aresztu Śledczego w Suwałkach ppłk Tomaszem Smolińskim zorganizowali uroczystą odprawę z okazji zmiany kierownictwa w Areszcie Śledczym w Suwałkach.

Autor por. Małgorzata Błażewicz

W  uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz rządowych, samorządowych oraz przedstawiciele służb mundurowych. Wśród gości byli między innymi: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jarosław Zieliński, Prezydent Miasta Suwałk – Czesław Renkiewicz, Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze – płk Tadeusz Kaczyński, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Okręgowego w Suwałkach – Lilianna Anna Zielińska, Prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 – Ksiądz Prałat Stanisław Wysocki, ksiądz Lech Łuba – wieloletni kapelan Aresztu Śledczego w Suwałkach. Wśród gości znaleźli się także prezesi sądów, sędziowie, prokuratorzy, burmistrzowie miast, wójtowie gmin, przedstawiciele służb mundurowych, przewodniczący związków zawodowych, media oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni Aresztu Śledczego w Suwałkach.

AS_odprawa2
Fot. por. Radosław Kałęka

Odprawa miała miejsce w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach. W czasie uroczystości przybliżono funkcjonowanie Służby Więziennej i Aresztu Śledczego w Suwałkach. Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach przedstawił wartości oraz zasady, którymi kieruje się w pracy penitencjarnej.

AS_odprawa3
Fot. por. Radosław Kałęka

Zaznaczył konieczność zwiększenia zatrudnienia skazanych na rzecz  lokalnego samorządu oraz przedstawił plany dotyczące publikacji komiksu „Zabrane Życia 1945 – Obława Augustowska” w ramach współpracy ze Związkiem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 oraz Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej płk Mirosław Dudar wręczył nominacje powołanym na stanowiska zastępców dyrektora Aresztu Śledczego w  Suwałkach – mjr Radosławowi Drażbie  – dotychczasowemu kierownikowi działu ewidencji oraz por. Michałowi Chrościelewskiemu – dotychczasowemu kierownikowi działu penitencjarnego.

W czasie uroczystości miał miejsce także spektakl teatralny „Transport z Jeruzalem (Ewangelia wg więzienia)” w wykonaniu skazanych odbywających kary pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze, a także koncert w wykonaniu uczniów PSM I i II st.

Dodaj komentarz