Co z podwyżkami muzealników?

Według wyliczeń urzędników muzealnicy mogą liczyć na podwyżki na poziomie nie 4,5 proc., ale 7,33 proc. Pod warunkiem, że dyrektor Muzeum Okręgowego uwzględni wzrost płac założony w planie finansowym jednostki na ten rok.

W piśmie do dyrektora Muzeum Okręgowego w Suwałkach z dnia 31 maja, którego kopię otrzymali muzealnicy i radni, prezydent Czesław Renkiewicz pisze: W trakcie spotkania z pracownika Muzeum, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w dniu 12 maja 2016 r. z Pana udziałem, zadeklarowałem, że do końca czerwca br. przekażę Muzeum dodatkowe środki – około 54 tys. zł jako odszkodowanie za grunty nabyte przez miasto – z sugestią, aby przeznaczyć tę kwotę na wzrost wynagrodzeń. Jeżeli w planie finansowym na 2016 r. założył Pan wzrost wynagrodzeń osobowych w stosunku do 2015 r. o 54.064 zł, to z dodatkową kwotą z racji odszkodowania daje to 108.064 zł. To do Pana Dyrektora należy decyzja, czy te środki zostaną skierowana na regulację wynagrodzeń i od kiedy. Gdyby tak się stało, to wzrost wynagrodzeń osobowych w 2016 roku wyniesie 7,33 proc. Jednocześnie przypominam, że w trakcie spotkania zadeklarowałem również, że skutki wprowadzonych w roku bieżącym podwyżek wynagrodzeń osobowych zostaną ujęte w kwocie dotacji podmiotowej dla Muzeum, objętej projektem budżetu miasta na 2017 r.

Te wspomniane 54 tys. złotych wynika z planu finansowego Muzeum Okręgowego w Suwałkach na 2016 rok. Według niego kwota przeznaczona na wynagrodzenia wynosi ponad 1,5 mln złotych, czyli – według kalkulacji Ratusza – jest o 54 tys. zł wyższa niż w 2015 roku. – Takie ustalenia w planie finansowym winne skutkować wdrożeniem regulacji płac, której na mój stan wiedzy dotychczas nie zrealizowano – wskazuje Czesław Renkiewicz.

Zgodnie z tą kalkulacją każdy pracownik, gdyby kwotę przeznaczoną na podwyżki podzielić równo, dostanie 200 zł brutto więcej. Muzealnicy domagają się jednak wzrostu wynagrodzeń do wysokości średniej krajowej. – Odnosząc się do żądania podniesienia zarobków do średniej krajowej, która w 2015 r. wyniosła 3933,51 zł, informuję, że znacząca grupa pracowników Muzeum w 2015 r. osiągnęła już ten poziom (20 proc.), a część osób była bliska jego osiągnięcia (przy czym zgodnie z danymi z GUS średnią krajową, bądź wyżej osiągnęło w 2015 r. 18 proc. społeczeństwa). Z posiadanych przez Urząd danych wynika, iż w 2014 r. zarobki w sektorze kultury w Polsce były w wielu województwach niższe niż w Muzeum Okręgowym w Suwałkach – pisze prezydent.

W dalszej części pisma znajduje się informacja o tym, że w województwie podlaskim zarobki w sektorze kultury wyniosły 2,6 tys. zł. W Muzeum Okręgowym średnia pensja (wraz z pensją dyrektora) wyniosła 3,1 tys. zł, z wyłączeniem dyrektora – 2,8 tys. zł.

W najbliższy poniedziałek, 6 czerwca muzealnicy chcą spotkać się z suwalskimi radnymi, by porozmawiać o kwestii podwyżek.

Dodaj komentarz