Akcja w Przesmyku Suwalskim (foto)

0
393

Próba nielegalnego przekroczenia granicy w Ogrodnikach przez autobus, który został skradziony w Estonii i nie zatrzymał się do kontroli na Litwie została udaremniona przez służby mundurowe podczas ostatnich ćwiczeń.

Źródło: Policja

Scenariusz ćwiczeń przewidywał włączenie zakładników przetrzymywanych przez sprawców wyposażonych w niebezpieczne substancje chemiczne i wybuchowe. Dodatkowo, w Ogrodnikach pojawiło się poprzedzające autobus osobowe auto, próbujące z ogromną prędkością wedrzeć się na terytorium RP i jego pasażerowie ostrzeliwujący podejmujących interwencję strażników granicznych.

Doskonalenie umiejętności organizacji działań podczas prowadzenia operacji w sytuacji kryzysowej, w tym przewidywanie, planowanie i podejmowanie trafnych decyzji – to cel, jaki przyświecał ćwiczeniom podlaskich policjantów, strażników granicznych i strażaków w ramach konferencji naukowo – dydaktycznej „Zarządzanie kryzysowe na terenie Przesmyku Suwalskiego jako forma wzmożonej ochrony granicy Unii Europejskiej”.

Ćwiczenia odbyły się 27 września i zostały opatrzone kryptonimem „Kukle 2016”. Wzięli w nich udział podlascy policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej oraz strażacy Państwowej Straży Pożarnej, doskonaląc umiejętności organizacji działań podczas prowadzenia operacji w trakcie wystąpienia zdarzeń o charakterze przestępczym w pasie nadgranicznym północno-wschodniej części Polski. Obserwowane przez uczestników konferencji ćwiczenia będą wnikliwie analizowane i oceniane oraz wzbogacą wnioski i spostrzeżenia podsumowujące konferencję.

Fot. A. Kulesz, POSG

Leave a Reply