Spotkanie branży drzewno-meblarskiej coraz bliżej

1
431
Forum Biznesowe Pogranicza, Suwałki, Czesław Renkiewicz, branża drzewno-meblarska
Na zdj. prezydent Suwałk, Czesław Renkiewicz, materiały promocyjne.

Forum Biznesowe Pogranicza odbędzie się w dniach 3 i 4 listopada w Suwałkach. To nowe, cykliczne wydarzenie, skierowane przede wszystkim do przedsiębiorców, instytucji okołobiznesowych, samorządowców i ekspertów.

Informacja prasowa.

– Rozwój naszego regionu, w tym oczywiście Suwałk, zależy w głównej mierze od sukcesu lokalnych przedsiębiorców, dlatego zależy nam na stworzeniu jak najlepszych warunków do rozwoju biznesu. W strukturze gospodarczej Suwałk nie ma jednej dominującej branży, jednakże można wskazać kilka gałęzi gospodarki, w których nasze miasto ma szczególny potencjał. Niewątpliwie jedną z nich jest branża drzewno-meblarska uznana za jedną z trzech kluczowych sektorów dla naszego miasta. Nic więc dziwnego, że pierwsze Forum Biznesowe Pogranicza postanowiliśmy poświęcić właśnie jej – mówi Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, organizator wydarzenia.

Uczestnicy Forum będą mieli możliwość wymienić się doświadczeniami i nawiązać współpracę poprzez zaprezentowanie swojej oferty, spotkań typu business to business oraz wzięcia udziału w panelach dyskusyjnych z udziałem ekspertów.

Pierwszy dzień rozpocznie się od pytania o perspektywy rozwoju polskiej gospodarki w najbliższym czasie. W którą stronę zmierza polska gospodarka i jakie są zagrożenia oraz szanse? Czy powinniśmy obawiać się sytuacji na arenie międzynarodowej? Na te i inne pytania postara się odpowiedzieć Elżbieta Mączyńska – profesor nauk ekonomicznych, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Ilustr. materiały promocyjne.
Ilustr. materiały promocyjne.

Przemysł drzewny i meblarski wytwarza w Polsce ponad 2 procent PKB i daje zatrudnienie ponad 300 tys. osób. W Polsce północno-wschodniej stanowi również ważny i kluczowy sektor, dlatego uwarunkowania i perspektywy rozwoju branży w naszym regionie to kolejny temat, na którym postarają się skupić Leszek Kołodziejczyk – Główny Specjalista w Departamencie Rozwoju Gospodarczego Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., prof. Elżbieta Mączyńska – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Anna Naszkiewicz – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Tomasz Kozłowski – Koordynator Wschodniego Klastra Budowlanego oraz praktyk Mariusz Jacek Gazda – Członek Zarządu Fabryki Mebli Forte S.A.

Jednym z głównych problemów przedsiębiorców z województwa podlaskiego jest to, co przed laty przyciągało ich m.in. do Suwałk, to znaczy problem z dostępnością surowca. Racjonalna gospodarka leśna, edukacja społeczna czy współpraca międzynarodowa to kolejny temat sygnalizowany przez przedsiębiorców, który znalazł się w agendzie Forum. Leanid Dziamyanik – Wiceminister Gospodarki Leśnej Republiki Białoruś oraz Kęstutis Bielskus – Nadleśniczy Nadleśnictwa w Mariampolu Republiki Litewskiej przybliżą rynek drewna z perspektywy innych krajów europejskich i podzielą się doświadczeniem. Polskę w tej dyskusji reprezentować będzie m.in. Piotr Czyżyk – p.o. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Roman Prawda – Prezes Zarządu Z.P.U. Prawda sp. z o.o., Wojciech Majewski – Dyrektor Handlowy AM&HP sp. z o.o oraz Jarosław Olszyński – Wiceprezes Zarządu CDM sp. z o.o.

Jesienią ubiegłego roku podczas spotkania w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przedstawiciele branży drzewnej i reprezentanci szkół zawodowych dyskutowali o możliwościach współpracy szkół i biznesu. Efektem rozmów było podpisanie porozumień pomiędzy instytucjami skupionymi wokół branży drzewnej. Forum Biznesowe Pogranicza to doskonała okazja do ponownego wsłuchania się w głos przedsiębiorców, a co najważniejsze do wypracowania wspólnych narzędzi, które ułatwią im pracę, a mieszkańcom Suwalszczyzny zagwarantują zatrudnienie – podkreśla Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Ilustr. materiały promocyjne.
Ilustr. materiały promocyjne.

Kierunki rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Suwałki zaprezentuje Ewa Sidorek – Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk, a rolę wykwalifikowanej kadry w branży drzewno – meblarskiej będą omawiać: dr inż. Izabela Niziałek – koordynator ds. promocji Wydziału Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, mgr inż. Andrzej Noskowiak – Kierownik Zakładu Badania i Zastosowań Drewna Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu, Andrzej Lewkowicz – Starszy Cechu, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Suwałkach, Henryk Owsiejew – Przewodniczący Rady Nadzorczej Malow sp. z o.o., dr Marta Wiszniewska – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach.

Kolejnym celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń i rozwój kontaktów gospodarczych, dlatego drugi dzień rozpocznie dyskusja nad rozwojem współpracy międzynarodowej. Do dyskusji zaproszenie przyjął m.in. Krzysztof Januszkiewicz – I Sekretarz, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie oraz Aleksander Milota – I Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie.

Firmy, działające na rynku drzewno-meblarskim z roku na rok coraz bardziej doceniają rolę innowacji w kształtowaniu swojego konkurencyjnego położenia zarówno na rynku regionalnym, jak i zagranicznych rynkach. Czy przedsiębiorcy z naszego regionu korzystają z nowinek technologicznych i inwestują w budowę zaawansowanego zaplecza naukowo-technicznego pozwalającego im na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań?

O znaczeniu innowacyjności w rozwoju branży drzewno-meblarskiej i na temat jej kierunków rozwoju mówić będzie dr hab., prof. SGGW Piotr Borysiuk – Prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Źródła finansowania B+R dla branży drzewno-meblarskiej to kolejny temat, który przybliży Daniel Puch – Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej.

– Forum Biznesowe Pogranicza to realna szansa na zwiększenie potencjału branży drzewno-meblarskiej w naszym regionie. Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem, jednakże chciało by się rzec: nic o Was bez Was, dlatego gorąco zachęcam przedsiębiorców, którzy jeszcze się nie zdecydowali, na czynny udział w jednym tego typu wydarzeniu w Polsce – kończy Czesław Renkiewicz – prezydent Suwałk.

Udział w Forum Biznesowym Pogranicza jest bezpłatny. Rejestracja na wydarzenie prowadzona jest za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach.

I Forum Biznesowe Pogranicza odbędzie się w dniach 3-4 listopada 2016 roku w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach.

Organizatorem jest Miasto Suwałki.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Wojewody Podlaskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.

Współorganizatorami są: Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach oraz Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Partner Merytoryczny: Wydział Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W gronie patronów medialnych jest Dziennik Internetowy „Niebywałe Suwałki”.

1 KOMENTARZ

Leave a Reply