Reklama

8 milionów złotych na projekty prowadzone wspólnie przez Politechnikę Białostocką i przedsiębiorstwa

Data:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło pierwszy konkurs w ramach Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB) w programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Wyłoniono 19 innowacyjnych projektów na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 55 mln zł.

Wsparciem objęte zostały 2 projekty B+R z Politechniki Białostockiej. To „Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających” – projekt realizowany przez Wydział Mechaniczny we współpracy z firmą Marine Projects LTD Sp. z o.o. oraz „System sensorowy w pojazdach do rozpoznania stanu po wypadku z transmisją informacji do punktu przyjmowania zgłoszeń eCall”, który powstaje w wyniku współpracy Wydziału Informatyki ze spółką DGT Sp. z o.o.

O dofinansowanie w konkursie ubiegać się mogły konsorcja złożone z co najmniej jednej jednostki naukowej (lidera) i co najmniej jednego przedsiębiorstwa. Dotacja przeznaczona ma być na przeprowadzenie badań przemysłowych czy eksperymentalnych prac rozwojowych wpisujących się tematycznie w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji. Te ostatnie zostały opracowane w oparciu o zgłoszenia od marszałków województw. RANB-y są bowiem jednym z instrumentów realizacji regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Zdaniem prof. Macieja Chorowskiego, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Pierwszy konkurs RANB pokazał, że innowatorom z regionów nie brakuje pomysłów, teraz pozostaje nam czekać na pozytywne wyniki ich prac i udane wdrożenia.

PROJEKT „TECHNOLOGIA WĘZŁA WYDECHU DLA SILNIKÓW SPALINOWYCH MAŁYCH I ŚREDNICH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH”

Jest to wspólny projekt Wydziału Mechanicznego i firmy Marine Projects LTD Sp. z o.o. Obejmuje prace rozwojowe eksperymentalne oraz badania przemysłowe zaplanowane w  terminie od stycznia 2017 do grudnia 2019 roku. Dofinansowanie wynosi 5,12 mln zł.

Głównym celem projektu jest wykonanie prototypu węzła wydechu z systemem oczyszczania gazów spalinowych i odzyskiem ciepła wydechu; opracowanie rozwiązania układu chłodniczego strumienicowego przeznaczonego dla małych jednostek pływających. W zakresie technologii oczyszczania gazów spalinowych prace naukowców koncentrować się będą na opracowaniu własnego rozwiązania reaktora strumienicowego z wykorzystaniem fali uderzeniowej mieszającej.

Projekt obejmuje technologie rozwijane w Zakładzie Techniki Cieplnej i Chłodnictwa Wydziału Mechanicznego PB.

Prof. Dariusz Butrymowicz, kierownik dofinansowanego przez NCBR projektu: Istotą projektu jest kompleksowe opracowanie technologii pozwalającej jednocześnie na efektywny odzysk ciepła odpadowego z silników spalinowych dla małych jednostek pływających (dużych jachtów, kutrów, jednostek specjalnych) połączony z kompaktowym reaktorem oczyszczającym spaliny; odzyskane ciepło jest w naszym rozwiązaniu wykorzystywane do napędu innowacyjnego układu chłodniczego. Opracowana technologia pozwala więc nie tylko na ograniczenie emisji, lecz także na poprawę gospodarki energetycznej jednostek pływających przy spełnieniu rygorystycznych uwarunkowań formalnych. Stocznia Marine Projects Ltd jest zainteresowana wdrożeniem takiego unikalnego rozwiązania, stąd pojawiło się wspólne przedsięwzięcie w ramach projektu dofinansowanego przez NCBiR.

PROJEKT „SYSTEM SENSOROWY W POJAZDACH DO ROZPOZNAWANIA STANU FIZYCZNEGO OSÓB PO WYPADKU Z TRANSMISJĄ INFORMACJI DO CENTRUM ALARMOWEGO”

Projekt realizuje Wydział Informatyki w konsorcjum z firmą DGT Sp. z o.o. ze Straszyna (woj. pomorskie). Dofinansowanie – 2,94 mln zł.

Celem projektu jest opracowanie metod pozwalających na ustalenie stanu fizycznego poszkodowanych za pomocą inteligentnych czujników i przekazanie zebranych danych (zgodnych ze standardami eCall) do centrum alarmowego. W czasie 2 lat trwania projektu przeprowadzone zostaną badania przemysłowe i prace rozwojowe . Opracowany zostanie układ inteligentnych czujników wraz z zaawansowanymi algorytmami analizy przekazywanych sygnałów. Przewiduje się wykorzystanie sygnałów wizyjnych i podczerwonych oraz dźwiękowych i ultradźwiękowych. Zaprojektowana sieć czujników i opracowane algorytmy zostaną podłączone i zaimplementowane w urządzeniu pokładowym. W razie wypadku, dzięki danym przekazanym za pomocą opracowanych urządzeń, będzie wiadomo, jakie siły i środki (np. ilość potrzebnych karetek) należy wysłać na akcję ratunkową. Pozwoli to na istotne zwiększenie skuteczności podjętych działań i uratowanie większej liczby osób.

Dr inż. Mirosław Omieljanowicz z Katedry Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej Wydziału Informatyki PB, kierownik projektu mówi: W wyniku przeprowadzonych badań przemysłowych i prac rozwojowych zaproponujemy przewidziane do opatentowania urządzenie do montowania w pojazdach. Połączona zostanie wiedza z zakresu biometrii z rozwiązaniami ITS tworząc nową jakość, która nie występuje w dostępnych i planowanych rozwiązaniach.

Więcej informacji o konkursie.

Leave a Reply

Udostępnij:

Reklama

Najczęściej czytane

Przeczytaj więcej
Powiązane

Z regionu: Politechnika Białostocka projektuje ekologiczne pompy ciepła

Katedra Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej od wielu...

Z regionu: Politechnika Białostocka odnawia odrzutowiec myśliwski Lim-5R. Brakujące elementy po prostu drukuje

Politechnika Białostocka odnawia odrzutowiec myśliwski Lim-5R dla Muzeum Wojska...

Z regionu: Robot będzie wspierał pacjentów i personel medyczny w szpitalu

Robot przechodzi ostatnie testy w szpitalu MSWiA w Białymstoku. Bobota...
%d bloggers like this: