Prezydent o projekcie budżetu miasta na 2017 r.: Nie obiecujemy gruszek na wierzbie (infografika)

0
575

Na koniec roku 2017 roku prognozowane zadłużenie miasta może wynieść 146 mln złotych. Kolejne 26 mln złotych kredytu miasto zaciągnie na inwestycje i spłatę 15 mln zł długu. Deficyt w wysokości 12,1 mln zł będzie wynikiem różnicy między wydatkami w wysokości 381 milionów złotych i dochodami w kwocie 369 milionów złotych.

W czwartek, 17 listopada w Urzędzie Miejskim w Suwałkach odbyła się konferencja prasowa poświęcona projektowi budżetu Suwałk. Radni uchwałą dotyczącą budżetu zajmą się w grudniu.

– To budżet rekordowy, największy w historii Suwałk. Jest to również budżet wyjściowy, który w trakcie roku będzie wzrastał – powiedział podczas spotkania z dziennikarzami Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

„Filozofia konstruowania budżetu” – jak to określił Renkiewicz – opiera się na zasadzie, że w projekt wpisywane są tylko rzeczy pewne. – Zawiera on punkty, na które mamy środki. Nie obiecujemy gruszek na wierzbie. W przypadku części konkursów – trwa nabór. Inne, planowane są dopiero w pierwszym półroczu 2017 roku. Niektóre miasta w swoich budżetach już uwzględniły środki zewnętrzne, które tak naprawdę nie zostały im jeszcze przyznane. My tak nie robimy – tłumaczył prezydent.

Zgodnie z założeniami projektu – w przyszłym roku nie wzrosną podatki. Wzrosną za to – w porównaniu do 2016 roku – o 5 mln złotych dochody z podatków PIT i CIT. Więcej pieniędzy wpłynie do kasy miasta z tytułu podatku dochodowego. Rozwój przedsiębiorczości zostanie dodatkowo wsparty tzw. pomocą regionalną na inwestycje początkowe na terenach Parku Naukowo-Technologicznego. – Specjalnie dedykowana temu uchwała będzie zwalniała inwestorów z podatku od nieruchomości – zapowiada Renkiewicz.

Dodatkowo, ze zwolnień z podatku od nieruchomości mają szansę skorzystać właściciele kamienic w centrum (jeśli Rada Miejska na następnej sesji przyjmie uchwałę). Ulgą zostaną objęci ci właściciele nieruchomości, którzy zdecydują się na termomodernizację swoich budynków, wymianę dachu lub remont elewacji.

Jednym z pomysłów suwalskiego samorządu jest wprowadzenie dotacji dla rodzinnych ogródków działkowych. Taka możliwość pojawiła się po zmianie prawa – samorząd może partycypować w realizacji inwestycji. W puli przeznaczonej dla działkowców miałaby znaleźć się kwota 100 tys. złotych, dzięki której na terenie ogródków działkowych mogłyby być realizowane inwestycje z 50-proc. wkładem własnym.

W projekcie budżetu na 2017 roku został uwzględniony również wzrost wynagrodzeń. Pracownicy zarabiający najmniej mogą liczyć na podwyżki rzędu 8,11 proc., ci, których wynagrodzenia od stycznia 2017 r. będą mieścić się w przedziale 2 000- 2150 zł, na 4 proc., pozostali zaś – na 2 proc.

Planowane inwestycje

1. Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II – 5 649 118,00 zł.

2. Budowa hali sportowo – widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach – 4 000 000,00 zł, przy założeniu, że miasta otrzyma dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

3. Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach – 2 800 000,00 zł – przy założeniu, że miasta otrzyma dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

4. Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą – IV etap (ul. Bakałarzewska – W. Polskiego) – 2 000 000,00 zł. To zaledwie namiastka kwoty potrzebnej do realizacji tej inwestycji. Miasto poszukuje wsparcia zewnętrznego w programach transgranicznych Polska – Białoruś – Ukraina i Polska – Rosja.

5. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach – II etap – 1 928 811,00 zł

6. Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach – 1 500 000,00 zł. Inwestycja związana jest z planami budowy w pobliżu PNTPW osiedla mieszkaniowego. Inwestycja zaplanowana została przez dewelopera do realizacji w ciągu kolejnej dekady. Negocjacje między inwestorem a miastem zostały zakończone – deweloper i miasto będą partycypować w kosztach budowy nowej ulicy i wykupu gruntów pod inwestycję.

7. Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku – 1 200 000,00 zł

8. Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu – 1 133 837,00 zł. Nowe wystawy po zakończeniu realizacji inwestycji pojawią się w muzeum w 2018 roku. Placówka uzyskała dofinansowanie na poziomie 43 proc.

9. Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej i Katowickiej w Suwałkach – 1 100 000,00 zł

10. Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy) – 1 000 000,00 zł. Więcej informacji o realizacji inwestycji wkrótce. Rzecznik wojewody podlaskiego na nasze pytanie dotyczące darowizny gruntów odpowiedziała przed kilkoma dniami, że zarządzenie jest przygotowywane.

11. Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej, H. Kołłątaja i Miodowej – 1 000 000,00 zł

12. Wykonanie elewacji budynku przy ul. Noniewicza 71 i 71A – 1 000 000,00 zł

13. Budowa ulicy Krzywólka – 1 000 000,00 zł

INFOGRAFIKA PONIŻEJ – jeśli infografika nie wyświetla się prawidłowo, kliknij TUTAJ

Leave a Reply