Wicemarszałkowie z PO przeciwko inkorporacji

0
367
Na zdj. Anna Naszkiewicz, Jerzy Leszczyński i Maciej Żywno, fot. Wrota Podlasia, portal UMWP.

Zarząd Województwa Podlaskiego większością głosów zatwierdził we wtorek, 29 listopada kolejne działania w sprawie połączenia spółek PKS. Na nic zdało się to, że wicemarszałkowie Anna Naszkiewicz i Maciej Żywno głosowali przeciwko inkorporacji, tak jak zapowiadali.

W miejsce spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku powstanie spółka o nazwie Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna, nazwa skrócona PKS Nova S.A.

Wicemarszałkowie Naszkiewicz i Żywno wystosowali w związku z posiedzeniem Zarządu specjalny komunikat. Twierdzą, że odebrano im prawo głosu, potwierdzają też wcześniejsze informacje o „utrzymywaniu w tajemnicy informacji o przyszłym statucie spółki, o formie zarządzania, o składzie zarządu i rady nadzorczej, o formie wyboru członków zarządu, o losie dotychczasowych zarządów, członków rad nadzorczych i pracownikach poszczególnych spółek”.

– W naszym odczuciu podjęte działanie jest procesem likwidacji spółek PKS w województwie podlaskim, a nie ich ratowaniem. Dotychczas żadna z przeprowadzonych w kraju takich procedur przekształceniowych nie odniosła skutku i nie przyniosła spodziewanych efektów, przede wszystkim ekonomicznych – podkreślają Anna Naszkiewicz i Maciej Żywno.

Wicemarszałkowie komentują również decyzję o zawieszeniu prezesa PKS Suwałki, Leszka Cieślika. – Marszałek Województwa przekroczył swoje kompetencje, które są zastrzeżone dla całego Zarządu Województwa – czytamy w komunikacie.

Treść komunikatu poniżej:

Leave a Reply