Do podziału 50 mln zł na tereny inwestycyjne

Ilustr. Kevin Dooley, all-free-download.com

Konkurs dla samorządów, które chcą przyciągnąć do siebie inwestorów i stworzyć dobre warunki do rozwoju firm, właśnie wystartował. Od poniedziałku, 2 stycznia jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne, ich związki i stowarzyszenia mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów na utworzenie terenów inwestycyjnych.

W konkursie z poddziałania 1.4.1 wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego można uzyskać na przygotowanie nowych lub rozbudowę już istniejących terenów inwestycyjnych, w szczególności na: prace studyjno-koncepcyjne, badania geotechniczne, uzbrojenie w media, budowę lub modernizację wewnętrznego układu komunikacyjnego. Budżet tego konkursu wynosi 50 mln zł.

Wnioski można składać do 28 kwietnia. Nabór przeprowadzany jest w trybie ciągłym. Oznacza to, że jest podzielony na cykle. Każdy z nich obejmuje: nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, skierowanie ich do oceny i ogłoszenie wyników po zakończeniu oceny wniosków z danego miesiąca. Jeśli budżet konkursu wyczerpie się wcześniej niż zakładany termin zakończenia konkursu, nabór zostanie wstrzymany.

Zakończenie konkursu planowane jest w czerwcu 2017 roku.

Więcej informacji o konkursie, regulamin i dokumenty na stronie Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego.

Dodaj komentarz