Reklama

J. Zieliński zapowiada: Więcej pieniędzy dla strażaków ochotników w 2017 roku

Data:

- Reklama -

MSWiA zwiększa środki finansowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2017 roku dla jednostek OSP przeznaczono ponad 124 mln zł. To o 15 mln zł więcej niż w roku ubiegłym.

W 2016 roku OSP otrzymały 109 mln zł, w 2017 roku otrzymają 124 mln zł. – W 2015 roku państwowa dotacja dla jednostek OSP wynosiła 32,5 mln zł i taką kwotę odchodząca koalicja PO-PSL zaplanowała w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok. Zwiększyliśmy ją do 36 mln, a więc o 3,5 mln zł. Z kolei kwota dotacji przeznaczona na 2017 roku to 43 mln zł – to aż o 7 mln więcej niż w roku poprzednim – informuje wiceminister MSWiA, Jarosław Zieliński.

Zmieniły się także zasady przyznawania dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Propozycje mogą zgłaszać strażacy z poszczególnych jednostek OSP i wstępnie uzgadniać je już na poziomie powiatu. Przyznane środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące i majątkowe. Podział wydatków majątkowych został dokonany proporcjonalnie do liczby powiatów w województwie, natomiast wydatków bieżących proporcjonalnie do liczby jednostek OSP w województwie.

Dzięki tym pieniądzom na wyposażeniu OSP znajdzie się ponad 4,6 tys. ubrań specjalnych, prawie 7 tys. par specjalistycznego obuwia, ponad 6 tys. rękawic specjalnych, prawie 3 tys. hełmów, 1,1 tys. radiotelefonów, prawie 400 sygnalizatorów bezruchu, 382 aparaty powietrzne. – Przypominam, że zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej to gmina ma obowiązek bezpłatnego umundurowania członków OSP. Dlatego środki z budżetu państwa będą w pierwszej kolejności przeznaczane na umundurowanie wykorzystywane w akcjach ratowniczych. Nie może być tak, że w jednym miejscu w Polsce w OSP kupowane są mundury wyjściowe, podczas gdy w innym miejscu strażakom brakuje nowoczesnego umundurowania do akcji ratowniczo-gaśniczych. Dla nas przede wszystkim liczy się bezpieczeństwo strażaków podczas działań, dlatego dalej będziemy inwestowali w ten rodzaj umundurowania – dodaje Jarosław Zieliński.

Ze środków pochodzących z dotacji kupowane są również samochody pożarnicze dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W ubiegłym roku zakupiono 171 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Ponad 2/3 z tych pojazdów stanowiły średnie i ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze. Zmniejszenie liczby zakupionych lekkich samochodów pożarniczych wynika z ich parametrów techniczno-taktycznych, które nie mają szerokiego zastosowania w działaniach ratowniczych. Nowy sprzęt to: 157 agregatów prądotwórczych, 175 pomp do wody zanieczyszczonej, prawie 100 pił do betonu, ponad 370 drabin strażackich, 160 zestawów ratownictwa medycznego oraz 35 sztuk narzędzi hydraulicznych.

Strażacy ochotnicy nadal będą otrzymywać pieniądze pochodzące od ubezpieczycieli. – Zapewniam, że Ochotnicze Straże Pożarne nadal będą otrzymywały środki pochodzące z firm ubezpieczeniowych z przeznaczeniem na ochronę przeciwpożarową. W poselskim projekcie nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej planowana jest jedynie zmiana sposobu rozdziału tych środków – dodaje wiceminister.

W kontekście projektowanych zmian to Komendant Główny PSP, jako odpowiedzialny za organizację ochrony przeciwpożarowej w skali całego kraju, otrzymywałby środki z firm ubezpieczeniowych. Miałby obowiązek ustawowy takiego ich podziału, aby 50 proc. kwoty otrzymywała Państwa Straż Pożarna wraz z innymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej, m. in. Zakładowymi Strażami Pożarnymi. Natomiast kolejne 50 proc. kwoty otrzymywałyby Ochotnicze Straże Pożarne.

Leave a Reply

Udostępnij:

Reklama

Najczęściej czytane

Przeczytaj więcej
Powiązane

Jarosław Zieliński: Nie wiemy, ile mamy czasu. Rusza dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

To oferta dla tych osób, które nie pełniły służby wojskowej,...

Pamięci akowców… Zbliża się 80. rocznica utworzenia Armii Krajowej

W poniedziałek, 14 lutego o godz. 9.00 na cmentarzu...

Łączy nas Polska – obchody Narodowego Dnia Niepodległości (foto, audio)

Suwalskie obchody Narodowego Dnia Niepodległości rozpoczęły się od złożenia...
%d bloggers like this: