Via Baltica „rozrasta się”

0
355
Augustów doczeka się obwodnicy Niebywałe Suwałki 2
Rys. www.freedigitalphotos.net

Dwa odcinki S61 stanowiące obwodnicę Łomży zostały we wtorek, 28 marca skierowane do przetargu. Wiceminister Jerzy Szmit podpisał dokumenty, a ogłoszenie przetargu trafiło do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. To kolejne odcinki międzynarodowej  Via Baltici (łączącej kraje nadbałtyckie z zachodnią Europą) objęte postępowaniem przetargowym.

Przetarg za przetargiem

W ubiegłym miesiącu GDDKiA ogłosiła przetargi  na wykonanie 34,5 km  drogi ekspresowej S61 od węzła „Kolno” do obwodnicy Stawisk i od obwodnicy Stawisk do Szczuczyna. Na finiszu są już przetargi na drugą nitkę obwodnicy Szczuczyna (6,5 km) i odcinek Suwałki – Budzisko (24,2 km).

Tym samym w regionie wyłaniani są wykonawcy blisko 65 km drogi ekspresowej S61. A to nie koniec, bo szykowane są jeszcze dwa przetargi na odcinki Ostrów Mazowiecka – „Śniadowo” i „Śniadowo” – „Łomża Południe”, które ostatecznie domkną podlaską i mazowiecką część S61.

 Czas na obwodnicę 

Skierowane do przetargu odcinki S61 to  fragmenty –  od węzła „Łomża Południe” do węzła „Łomża Zachód” (7,17 km eski) oraz od węzła „Łomża Zachód” do węzła „Kolno” (12,99 km eski) na którym powstanie m.in. najdłuższy (1200 m) most w woj. podlaskim – nad doliną Narwi. Oba odcinki stanowią  całą obwodnice Łomży, dzięki czemu po ich wybudowaniu ruch tranzytowy ominie miasto od północy i zachodu.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty – oprócz kryterium ceny, stosowane będą także kryteria jakościowe: właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni, równość podłużna nawierzchni, personel wykonawcy, zagospodarowanie gruntu rodzimego i termin realizacji kontraktu .

Lata realizacji 2017-2021

GDDKiA wymaga, aby prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 37 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Jednocześnie  zamawiający ustalił minimalny termin realizacji, który wynosi 31 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji zamówienia”.

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Podstawowe dane techniczne wspólne dla obu odcinków:

Przekrój drogi –  2 x 2
Szerokość pasów ruchu – 3,5 m
Szerokość pasów awaryjnych – 2,5 m
Szerokość pasa dzielącego – 5 m
Nawierzchnia – beton cementowy (na drodze ekspresowej), pozostałe drogi o nawierzchni asfaltowej
Dopuszczalne obciążenie 115 kN/oś
Charakterystyka  poszczególnych odcinków

Odcinek 3 – węzeł  „Łomża Południe” (z węzłem) – węzeł „Łomża  Zachód’ (bez węzła)

Łączna długość – 7,17 km. kat. S. przebieg nowym śladem i dodatkowo budowa 8,9 km dk 63 w kat. GP. W sumie 15 obiektów inżynierskich, z czego 6 na DK63; 1 przepust z funkcją przejścia dla zwierząt.

Odcinek 4 – węzeł „Łomża Zachód” (z węzłem) – węzeł „Kolno” (bez węzła)

Łączna długość – 12,99 km kat. S –  przebieg nowym śladem; 3 węzły: ‘Łomża  Zachód”, „Nowogród’, „Łomża Północ” (przywrócony do projektu ze względu na oczekiwania społeczne); najdłuższy most w województwie podlaskim nad doliną Narwi -1206 m. W sumie 20 obiektów inżynierskich, z czego 4 na DK64 oraz 13 przepustów służących za przejścia dla zwierząt  Dodatkowo w ramach zadania wybudowanych zostanie  6,9 km dk 64 w kat. GP

Leave a Reply