Znamy harmonogram naboru do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

0
415

Urząd Miejski w Suwałkach opublikował właśnie harmonogram naboru do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018.

Przedszkola

28.03.2017 r. od godz. 8.00 do 03.04.2017 r. do godz. 15.00 – składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki na rok szkolny 2017/2018:

Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 04.04.2017 r. godz. 8.00

18.04.2017 r. godz. 15.00

08.05.2017 r. godz. 9.00

17.05.2017 r. godz. 15.00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 19.04 – 24.04.2017 r. 18.05 – 24.05.2017 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 25.04.2017 r. godz. 8.00 25.05.2017 r. godz. 8.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia lub w postaci podpisania umowy o świadczenie usług przez dane przedszkole 25.04.2017 r. godz. 9.00

28.04.2017 r. godz. 14.00

25.05.2017 r. godz. 9.00

01.06.2017 r. godz. 15.00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 28.04.2017 r. godz. 15.00 02.06.2017 r. godz. 8.00

 

Szkoły Podstawowe

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki na rok szkolny 2017/2018:

Rodzaj czynności Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 04.04-18.04.2017 r.
do godz. 15.00
08.05-17.05.2017 r. do godz. 15.00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 19.04-24.04.2017 r. 18.05-24.05.2017 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 25.04.2017 r.
o godz. 8.00
25.05.2017 r.
o godz. 8.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 25.04-28.04.2017 r.

do godz. 12.00

25.05-01.06.2017 r. do godz. 15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 28.04.2017 r.
o godz. 15.00
02.06.2017 r.

o godz. 8.00

Leave a Reply