Młodzież rzadko korzysta z oferty SOK-u. Dlaczego? (infografika)

0
373
Fot. Niebywałe Suwałki (arch.).

Drugi etap ankiety, dotyczącej oceny oferty kulturalnej w Suwałkach, zakończony. Radni Młodzieżowej Rady Miasta zapytali swoich kolegów o ich opinie. W ankiecie wzięło udział 256 osób – głównie uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wyniki ankiety zaskakują – młodzi wskazują na brak interesujących propozycji i słabą promocję wydarzeń.

Ankieta składała się z dwóch części. Zakończony niedawno drugi etap badania służył sprecyzowaniu oczekiwań młodych ludzi. W badaniu uwzględniony został wyłącznie Suwalski Ośrodek Kultury – to warto zaznaczyć, ponieważ pytania związane są wyłącznie z oceną działań tej instytucji kultury. Warto pamiętać, że w tym obszarze funkcjonują jeszcze Muzeum Okręgowe wraz z oddziałami czy Biblioteka Publiczna. Ich propozycje nie podlegały ocenie.

– W ramach współpracy Suwalskiego Ośrodka Kultury z Młodzieżową Radą Miasta Suwałki młodzi radni przeprowadzili ankietę dotyczącą oceny kultury dla młodych ludzi uczących się w Suwałkach. W I części ankiety, przeprowadzonej w lutym, poszczególne klasy suwalskich szkół podały propozycje artystów i zespołów, które warto byłoby zaprosić do SOK-u. Na podstawie propozycji młodzi radni utworzyli formularz, dodając pytania mające na celu zbadanie oceny oferty kulturalnej Suwalskiego Ośrodka Kultury – tłumaczy Piotr Wasilewski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki.

Ankietowani odpowiedzieli na 8 pytań, m.in.: Jak często korzystasz z oferty Suwalskiego Ośrodka Kultury?, Czy uczestniczysz w zajęciach organizowanych przez SOK?, Kogo spośród podanych poniżej artystów/wykonawców/zespołów kabaretowych/znanych osób powinien zaprosić do Suwałk SOK? czy Co powinien zrobić SOK, abyś częściej korzystał(a) z jego oferty?

Młodzie radni swoją ankietą zburzyli obraz SOK-u jako instytucji, z której korzystają suwalczanie w różnym wieku.

40 proc. ankietowanych korzysta z oferty SOK-u zaledwie kilka razy w roku. Ponad 17 proc. – w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Suwalskim Ośrodku Kultury było tylko RAZ. Ponad 8 proc. ankietowanych w SOK-u nie było nigdy.

Kolejna zastanawiająca kwestia dotyczy również udziału w zajęciach proponowanych przez pracownie SOK-u. Z ankiety wynika, że 74 proc. osób nie korzysta z tej oferty. Przyczyny tej sytuacji pośrednio wskazują sami ankietowani – w odpowiedziach na inne pytanie. Ponad 11 proc. uczniów, odpowiadając na pytanie o to, co powinien zrobić SOK, żeby zachęcić młodzież do korzystania z jego propozycji, napisało: Poszerzyć gamę zajęć interesujących młodzież. W tym samym pytaniu najczęściej padająca odpowiedź związana była z potrzebą lepszej promocji wydarzeń. Równie często młodzież sugerowała obniżenie cen biletów. W tym miejscu można wysnuć wniosek, że interesujące młodzież propozycje organizowane są przez tzw. impresariat zewnętrzny, a więc komercyjne firmy – agencje koncertowe, które nie uwzględniają w swojej ofercie zniżek. Propozycje własne SOK-u to zwykle spektakle i koncerty bezpłatne lub bardzo tanie.

Czego jeszcze domaga się młodzież? Zwiększenia liczby koncertów, których odbiorcami są młodzi ludzie. Inne sugestie dotyczą „ciekawszych wykonawców”, „ambitnych akcji”, „spektakli dla szkół” i „spektakli teatralnych” w ogóle. Niektórzy ankietowani sugerowali wprowadzenie na scenę SOK-u wydarzeń typu stand-up, inni – proponowali „poczęstunek podczas wydarzeń”. Pojawiły się też głosy związane z ulepszeniem strony internetowej, organizacją festiwali (zapewne innych niż Suwałki Blues Festival), a nawet organizacją wykładów naukowych.

Wyniki ankiety wskazały również potrzebę stworzenia możliwości spotkań ze znanymi ludźmi – nie tylko wokalistami, ale i sportowcami. Najwięcej głosów zdobył… Kamil Stoch. Kolejne „miejsca” zdobyli: Cezary Pazura i Abelard Giza – tu zapewne młodzież myślała o obejrzeniu ich programów artystycznych. Z odpowiedzi wynika, że uczniowie suwalskich szkół chcieliby mieć możliwość poznania osób z tzw. mainstreamu – gwiazd, celebrytów, artystów i sportowców z prawdziwego zdarzenia, którzy Suwałk nie odwiedzają.

Kliknij tutaj, jeśli infografika nie wyświetla się prawidłowo.

Leave a Reply