Więźniowie na Dzień Ziemi

0
489
Fot. Areszt Śledczy w Suwałkach

Areszt Śledczy w Suwałkach od wielu lat bierze udział w akcjach ekologicznych. Dyrektor jednostki systematycznie kieruje skazanych do różnych prac porządkowych w ramach lokalnych i międzynarodowych działań i akcji proekologicznych. Najważniejsze z nich to Światowy Dzień Ziemi, akcje „Czysta Rospuda” i „Czyste Wigry”, Sprzątanie Świata z Wigierskim Parkiem Narodowym, sprzątanie Czarnej Hańczy i kompleksu cmentarzy siedmiu wyznań w Suwałkach.

Źródło: Areszt Śledczy w Suwałkach

W dniu 20 kwietnia 2017 dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach płk Tomasz Smoliński skierował do pracy grupę skazanych, którzy pod opieką wychowawcy sprzątali teren wokół Zalewu Sobolewo. W ciągu pięciu godzin pracy osadzeni porządkowali teren wokół zalewu i zebrali kilkanaście worków śmieci, najwięcej było puszek, plastikowych i szklanych butelek, odpadów.

Natomiast w sobotę, 22 kwietnia 2017 – w Międzynarodowy Dzień Ziemi – dyrektor jednostki skierował do pracy grupę kolejnych pięciu skazanych. Osadzeni, pod opieką wychowawców z aresztu, wzięli udział w VIII edycji akcji „Czysta Rospuda”. Sprzątali dolinę rzeki Rospudy na odcinku od jeziora Bolesty do Świętego Miejsca. Porządkowali brzegi i dno rzeki, pobocza dróg i odcinki leśne.

Jak informuje Małgorzata Błażewicz – funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Suwałkach podczas codziennej  pracy z osadzonymi promują ochronę środowiska i zalety życia zgodnego z naturą. Poszerzają także świadomość ekologiczną skazanych, przypominając, że ochrona przyrody to złożony proces. Akcje ekologiczne, do których kierowani są skazani przez dyrektora jednostki, zawsze są szczegółowo zaplanowane przez funkcjonariuszy.

Leave a Reply