Stawiają na eko-rozwiązania. Niemal 100 osób wymieni systemy ogrzewania

Prawie 100 osób otrzyma w Suwałkach dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła w tym roku. Łączna kwota dotacji przekroczy 300 000 zł – jej celem jest wymiana systemów grzewczych w domach i wspólnotach mieszkaniowych.

Informacja prasowa.

Dotacje przyznawane są dzięki miejskiemu programowi „Ograniczania niskiej emisji na terenie gminy Miasta Suwałki”. Do drugiej już edycji tego programu mieszkańcy złożyli 114 wniosków o dopłaty. Komisja, która oceniała aplikacje, zakwalifikowała do dofinansowania 98 wniosków na kwotę 308 000 zł. Aż 96 z nich pochodzi od osób fizycznych, autorami dwóch pozostałych są wspólnoty mieszkaniowe. Komisja zarekomendowała przyznanie dotacji wszystkim wnioskującym zgodnie z ich preferencjami.

Dwie wspólnoty mieszkaniowe i 9 osób fizycznych (11 wniosków) wnioskowały o podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej. Kwota planowanej dotacji w tym przypadku wynosi 47 000 zł.

O podłączenie nieruchomości do sieci gazowej wnioskowały 52 osoby. W tym przypadku liczba wniosków, które będzie można zrealizować w bieżącym roku może ulec zmianie – wszystko zależy od stopnia gazyfikacji miasta. Kwota dotacji opiewa na 156 000 zł.

Z kolei 35 mieszkańców wnioskowało o przyznanie dofinansowania na wymianę starego źródła ogrzewania na nowe. Tu szacowana kwota dotacji wynosi 108 000 zł.

Pierwotnie środki z budżetu miasta na system dopłat do wymiany źródeł ciepła miały wynosić 203 000 zł. Jednak cała ta kwota została rozdysponowana wśród mieszkańców, którzy wnioskowali o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej i sieci gazowej. W myśl zapisów programu to właśnie te wnioski mają otrzymać dofinansowanie w pierwszej kolejności. Aby dofinansować wszystkie wnioski, miejscy radni muszę zdecydować o zwiększeniu puli środków w programie o 108 000 zł.

W kolejnych latach funkcjonowania programu pierwszeństwo będą mieli właściciele tych nieruchomości, którzy będą chcieli podłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej. Dalej w kolejce będą te osoby, które chcą wymienić system ogrzewania na bardziej proekologiczny. Jeżeli w sąsiedztwie zgłoszonych przez nich nieruchomości przebiegają sieci PSG bądź PEC, to ich wnioski nie będą rozpatrywane. Chyba, że zadeklarują przyłączenie do jednej z tych sieci.

Przypomnijmy, że w 2016 r. podczas realizacji I edycji programu podpisanych zostało 47 umów z czego: 19 umów na dotację na podłączenie nieruchomości do sieci gazowej, 14 umów na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, 14 umów na dotację na wymianę starego źródła na nowe. Rozliczonych zostało 45 umów, w 2 przypadkach odstąpiono od umowy (względy techniczne i finansowe). W 2016 r. na program przeznaczona została kwota 150 853,38 zł – przy zaplanowanej w budżecie 164.660,00 zł.

Dodaj komentarz