Reklama

Dlaczego służby nie świętują ze wszystkimi? Przez bezimienne zaproszenia

Data:

- Reklama -

Tak brzmi jeden z argumentów, które w odpowiedzi na interpelację posłanki Bożeny Kamińskiej, podniósł wiceminister MSWiA, Jarosław Zieliński. – To wojna polsko-polska, prowadzona kosztem naszych więzi – komentuje suwalski radny, Wojciech Pająk.

Na początku maja posłanka tuż przed wystosowaniem interpelacji, zwołała konferencję prasową, aby zwrócić uwagę na brak kompanii reprezentacyjnych i pocztów sztandarowych podczas Święta Konstytucji 3 Maja i rocznicy zakończenia II wojny światowej obchodzonej pod pomnikiem Żołnierzy Września 1939 roku. Wtedy jeszcze nikt nie przypuszczał, że polityka podzieli lokalną społecznośc nawet w Dniu Dziecka. Służby mundurowe zorganizowały własną imprezę, tłumacząc tę decyzję brakiem odpowiedniej przestrzeni dla pokazu psów w Parku Konstytucji 3 Maja.

Jak na podejrzenie „zawłaszczania świąt narodowych przez PiS” zareagował minister? W piśmie, które posłanka PO udostępniła w mediach społecznościowych, autor odpowiedzi – wiceminister Jarosław Zieliński najpierw powołał się na szereg zarządzeń i przepisów, przypomniał o obchodach w wielu miastach Polski – między innymi w Łomży, w których uczestniczył i on, i służby mundurowe z Suwałk, a następnie przypomniał, że „do Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach wpłynęło jedynie bezimienne zaproszenie do udziału w uroczystościach związanych z obchodami 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Suwałkach”. Dodał też, że obchody Dnia Zwycięstwa (8 maja 2017 roku) odbyły się w 14. Suwalskim Dywizjonie Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie „wydarzenie (…) obchodzono z należytym szacunkiem i podniosłą rangą”.

Poniżej treść odpowiedzi:

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na interpelację numer 12444 Posła na Sejm RP Pani Bożeny Kamińskiej w sprawie absencji służb mundurowych podczas obchodów świąt narodowych w Suwałkach uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komendę Główną Policji (KGP) ogólne zasady organizacji uroczystości z udziałem policyjnej asysty honorowej określa zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 122 z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie ceremoniału policyjnego (Dz.U. KGP, poz. 27 z późn. zm.). Zgodnie z ww. zarządzeniem podstawą planistyczną przygotowania harmonogramów udziału policyjnej asysty honorowej w uroczystościach w danym roku jest kalendarz świąt państwowych, policyjnych oraz wykaz rocznic i wydarzeń historycznych związanych z tradycjami Policji oraz organizacji działających w środowisku policyjnym.

Stosownie do przywołanych przepisów prawa organizator uroczystości państwowej, policyjnej, patriotycznej lub patriotyczno-religijnej kieruje wniosek o przydzielenie policyjnej asysty honorowej do właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia uroczystości kierownika jednostki organizacyjnej Policji, w terminie umożliwiającym jej sprawne przygotowanie i przeprowadzenie.

Decyzję o udziale policyjnej asysty honorowej w uroczystości państwowej podejmuje Komendant Główny Policji, określając formę i skład policyjnej asysty honorowej.

W pozostałych przypadkach o udziale policyjnej asysty honorowej podczas uroczystości decyduje właściwy miejscowo kierownik jednostki organizacyjnej Policji, określając jej formę i skład, zgodnie z posiadanymi możliwościami i z uwzględnieniem postanowień ceremoniału policyjnego.

Wymaga podkreślenia, że za organizację i przebieg uroczystości odpowiada jej organizator, który jest zobowiązany do uzgodnienia z kierownikiem jednostki organizacyjnej Policji lub jego przedstawicielem, szczegółowego scenariusza uroczystości, a także formy i zakresu udziału w niej policyjnej asysty honorowej. Z kolei podstawowym zadaniem kierownika jednostki organizacyjnej Policji, podejmującego decyzję o przydzieleniu policyjnej asysty honorowej jest skoordynowanie wykonania zadań związanych z udziałem ww. asysty w danej uroczystości.

Przechodząc bezpośrednio do wydarzeń przywołanych przez Panią Poseł w wystąpieniu uprzejmie informuję, stosownie do stanowiska KGP, że do Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach wpłynęło jedynie bezimienne zaproszenie do udziału w uroczystościach związanych z obchodami 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Suwałkach. Komendant Miejski Policji w Suwałkach w tym samym czasie uczestniczył w uroczystościach na terenie Łomży, w których zgodnie ze scenariuszem uroczystości przygotowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku, brała udział także policyjna asysta honorowa.

Należy przy tym podkreślić, że w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach nie ma kompanii reprezentacyjnej. Policjanci zabezpieczali prewencyjnie przebieg uroczystości, dbając o bezpieczeństwo zgromadzonych tam osób.

Odnosząc się do kolejnej formacji wymienionej przez Panią Poseł pragnę wskazać, stosownie do stanowiska Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (PSP), że funkcjonariusze PSP, w tym z województwa podlaskiego, uczestniczą we wszystkich uroczystych obchodach świąt narodowych. Niemniej wymaga podkreślenia, że uroczystości z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodzono równolegle w wielu miastach Polski. W 2017 roku kadra kierownicza PSP województwa podlaskiego oraz Podlaska Kompania Honorowa PSP (wraz z pocztami sztandarowymi, w tym z Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach) uczestniczyły w uroczystych obchodach uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Łomży.

Przedstawiając powyższe na marginesie warto nadmienić, że z okazji obchodów Dnia Zwycięstwa, w dniu 8 maja 2017 roku, funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach (Komendant Miejski PSP, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP), jak również Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach wraz z pocztami sztandarowymi ww. jednostek, uczestniczyli w uroczystych obchodach Dnia Zwycięstwa w 14. Suwalskim Dywizjonie Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wydarzenie to obchodzono z należytym szacunkiem i podniosłą rangą.

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu

Sytuacja niepokoi m.in. suwalskich radnych, którzy nie łudzą się, że ta sprawa to polityczne przepychanki. O komentarz dotyczący uzyskanej przez posłankę odpowiedzi poprosiliśmy radnego Wojciecha Pająka, który reprezentuje klub „Łączą nas Suwałki”:

Swoim pismem minister Jarosław Zieliński dał nam wszystkim w Suwałkach wyraźny sygnał, jak widzi rolę służb mundurowych w życiu lokalnych społeczności. Mają wykonywać rozkazy centrali – w Białymstoku lub Warszawie. Można powiedzieć – taki urok tej służby, że wódz każe i wymaga wiernej podległości, żebyśmy wszyscy mieszkali w Niepodległej. Tyle że nie jesteśmy na wojnie. No, chyba że jesteśmy. Na tej polsko-polskiej, gdzie partyjni stratedzy bawią się „w żołnierzyki” i kreślą linie politycznych frontów. Robią to kosztem naszych więzi, naszego wspólnego świętowania tu, w samorządzie, gdzie mamy do siebie blisko. Wojciech Pająk

Leave a Reply

Udostępnij:

Reklama

Najczęściej czytane

Przeczytaj więcej
Powiązane

Jarosław Zieliński: Nie wiemy, ile mamy czasu. Rusza dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

To oferta dla tych osób, które nie pełniły służby wojskowej,...

Pamięci akowców… Zbliża się 80. rocznica utworzenia Armii Krajowej

W poniedziałek, 14 lutego o godz. 9.00 na cmentarzu...

Konkurs na dyrektora SOK-u: Pozostało dwoje kandydatów

Kandydaci na dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury, z którymi najprawdopodobniej...
%d bloggers like this: