Od premiery widowiska w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” minęło 6 lat. W piątek, 9 czerwca publiczność w Suwalskim Ośrodku Kultury obejrzała wersję odtworzoną programu „W podsuwalskiej oberży, czyli sceny z wielokulturowych Suwałk przełomu XIX i XX wieku” w reżyserii Jarosława Wojciechowskiego.

Premiera spektaklu miała miejsce w 2011 roku – podczas jubileuszu 60-lecia “Suwalszczyzny”. Od tego czasu mieszkańcy miasta raz po raz mogli przypomnieć sobie realizację, prezentowaną w formie potańcówek, etiud, wiązanek tańców oraz zabaw charakterystycznych dla regionu Suwalszczyzny. Największą zmianą w programie jest udział w widowisku grupy „Patronów” zespołu, kultywujących tradycje subregionu.

„W podsuwalskiej oberży” to unikalne, fabularyzowane widowisko taneczno-teatralne, ukazujące sceny z życia wielokulturowych Suwałk początków XX wieku. Tańce z pogranicza litewskiego, czarnoruskiego, żydowski „kapelus”, echa tradycji staroobrzędowców. W 2013 roku program został uznany za najlepszy w kategorii spektakli opracowanych artystycznie na IX Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej w Kielcach. Widowisko ukazuje młodzież z wielokulturowego regionu (jakim po dzisiejszy dzień jest Suwalszczyzna), która przed I wojną światową przenosząc się „za chlebem” do Suwałk, starała się nie tylko zdobyć zawód (np. w rzemiośle), ale i odnaleźć się w nowym stylu życia, tańcach, strojach – nie zapominając o wyniesionych z domu tradycjach. Scena otrzymania dyplomu szewskiego czeladnika  – jest pretekstem do prezentacji rzeczywistości kulturowej z Suwałk sprzed I wojny światowej, gdy w życiu ówczesnych młodych ludzi migrujących z okolicznych wsi do guberialnych Suwałk mieszały się elementy kultury miejskiej i wiejskiej: polskiej, litewskiej, żydowskiej i Rosjan- starowierów (na podst. materiałów promocyjnych).

Fot. Wojciech Otłowski – www.wojciech-otlowski.pl

Dodaj komentarz