Nowy dowódca 14. dywizjonu

Fot. źródło: http://14dappanc.wp.mil.pl

Od 11 lipca 14. dywizjon w Suwałkach ma nowego dowódcę. Jest nim ppłk. Krzysztof Świderski.

Źródło: 14. Suwalski Dywizjon

W ostatni wtorek w Klubie Wojskowym 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej odbyła się uroczysta zbiórka. Dowódca 11 Mazurskiego Pułku Artylerii płk dypl. Jacek Wera w obecności żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej wręczył akt mianowania na wyższy stopień wojskowy dla mjr Krzysztofa Świderskiego, który został wyznaczony na stanowisko dowódcy 14 dywizjonu i z dniem objęcia obowiązków służbowych – mianowany do stopnia podpułkownika.

Uroczyście w trakcie zbiórki z rąk dowódcy 11 pułku ppłk Świderski zgodnie z ceremoniałem wojskowym otrzymał sztandar jednostki wojskowej oraz podpisał protokół objęcia obowiązków na stanowisku.

Kolejnym elementem uroczystości było symboliczne przekazanie przez płk. dypl. Jacka Werę portretu patrona jednostki wojskowej Marszałka Józefa Piłsudskiego na ręce nowego dowódcy jednostki co jest suwalską tradycją i jest kontynuowane od wielu lat. Uroczysta zbiórka zakończyła się wykonaniem pamiątkowej fotografii w Sali Tradycji 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Dodaj komentarz